Hơn 1.370 nghìn tỷ đồng đầu tư các công trình công

Từ nay đến năm 2010, Bộ Kế hoạch-Đầu tư dự định dành hơn 1.370 nghìn tỷ đồng để xây dựng các công trình công thuộc lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng.

Chiếm trên 62% tổng vốn đầu tư phát triển kinh tế-xã hội trong giai đoạn 2006-2010, khoản kinh phí trên dự kiến được trích từ ngân sách nhà nước và huy động từ nguồn vốn ODA, các doanh nghiệp và phát hành trái phiếu Chính phủ ở trong nước và quốc tế.

Theo đề án đầu tư công vừa được trình Chính phủ, trên 960 nghìn tỷ đồng trong tổng nguồn vốn trên sẽ được đầu tư cho lĩnh vực kinh tế, mà trọng tâm là các ngành công nghiệp có tiềm năng, sản xuất ra các sản phẩm hàm lượng công nghệ cao và tư liệu sản xuất quan trọng như điện, giấy, xi măng, than, hóa chất, cơ khí phục vụ nông nghiệp, đóng tàu, phát triển hệ thống giao thông... Các khu công nghiệp, cụm công nghiệp có khả năng thu hút nhiều lao động cũng sẽ được ưu tiên hỗ trợ vốn xây dựng hạ tầng.

Cùng với kinh tế, lĩnh vực xã hội dự kiến được đầu tư trên 310 nghìn tỷ đồng. Phần vốn còn lại được dành cho việc xây dựng công trình an ninh, quốc phòng và công tác thiết kế quy hoạch.

Theo đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong giai đoạn 2001-2005, chương trình đầu tư công đã được triển khai hiệu quả. Với tổng kinh phí gần 680 nghìn tỷ đồng, chương trình đã hỗ trợ các địa phương ở vùng sâu, vùng xa, xây dựng và nâng cấp nhiều công trình hạ tầng kinh tế-xã hội, góp phần tích cực vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Để phát huy hiệu quả chương trình đầu tư công, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết trong thời gian tới sẽ tiếp tục đổi mới và hoàn thiện các chính sách huy động vốn, nâng cao chất lượng quản lý, quy hoạch và phân bổ nguồn vốn cho các công trình đầu tư công.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá