Hơn 30 triệu USD vốn ODA cho ngành xây dựng

TP - Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, năm 2015, bộ này quản lý thực hiện 17 dự án hỗ trợ kỹ thuật với tổng vốn tài trợ là 34,5 triệu USD từ nguồn vốn ODA, tập trung vào các lĩnh vực tăng cường năng lực và hoàn thiện thể chế.

Bộ này cũng đang điều phối thực hiện 3 dự án vốn vay tại các tỉnh do Ngân hàng Thế giới tài trợ trong lĩnh vực nâng cấp đô thị, cấp nước và xử lý nước thải với tổng mức đầu tư là 937 triệu USD gồm: Dự án nâng cấp đô thị tại 6 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (399 triệu USD); Chương trình phát triển đô thị tại 7 tỉnh miền núi phía Bắc (301 triệu USD); dự án cấp nước và xử lý nước thải đô thị tại 10 tỉnh (236 triệu USD).

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng