Hơn 3.000 người lao động trở lại làm việc, bồi thường 65 tỷ đồng

TP - BHXH Việt Nam đã hỗ trợ, tham gia tố tụng bảo vệ người lao động tại 694 vụ án, giúp 3.177 người lao động được quay trở lại làm việc (với số tiền bồi thường hơn 65 tỷ đồng), truy đóng BHXH, BHYT, BHTN cho 67.692 người lao động, chi trả trợ cấp thôi việc cho 3.514 người lao động.

Hơn 3.000 người lao động trở lại làm việc, bồi thường 65 tỷ đồng

Theo BHXH Việt Nam, tư vấn pháp luật là một trong những nội dung quan trọng của công tác pháp luật công đoàn.

Riêng giai đoạn 2015 – 2018, hệ thống các trung tâm, văn phòng, tổ tư vấn pháp luật của hệ thống Công đoàn (thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) đã thực hiện 139.196 vụ tư vấn pháp luật cho 503.522 lượt người.

Bên cạnh đó, đã hỗ trợ, tham gia tố tụng bảo vệ người lao động tại 694 vụ án, giúp 3.177 người lao động được quay trở lại làm việc (với số tiền bồi thường hơn 65 tỷ đồng), truy đóng BHXH, BHYT, BHTN cho 67.692 người lao động, chi trả trợ cấp thôi việc cho 3.514 người lao động. Tổ chức 14.558 cuộc tuyên truyền cho 926.112 lượt người; tổ chức, phối hợp tổ chức 96 lớp cho 6.590 lượt cán bộ công đoàn, người lao động.

Thông qua hoạt động tư vấn, trợ giúp pháp lý, Công đoàn đã thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN góp phần làm hạn chế nhiều vụ tranh chấp lao động và đình công.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng