Hơn 47.000  tỷ đồng chi cho tiền lương và đảm bảo xã hội

TP - Với 77,24% số ĐBQH tán thành, chiều qua (3/11), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2007.

Theo Nghị quyết, năm 2007  tổng số thu cân đối ngân sách Trung ương là 216.015 tỷ đồng, chiếm 71,8% tổng số thu cân đối ngân sách Nhà nước và tổng số thu cân đối ngân sách địa phương là 84.885 tỷ đồng.

Nghị quyết cũng xác định tổng số chi cân đối ngân sách Trung ương là 272.515 tỷ đồng và sau khi bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách từng tỉnh, thành phố thì  số thực chi cân đối ngân sách Trung ương là 206.857 tỷ đồng (chiếm 57,9% tổng số chi cân đối ngân sách Nhà nước) và tổng số chi cân đối ngân sách địa phương là 150.543 tỷ đồng.

Trong số chi cân đối ngân sách năm 2007 có những khoản đáng chú ý như:  chi cho cải cách tiền lương 23.200 tỷ đồng; chi lương hưu và đảm bảo xã hội 24.164 tỷ đồng;  GD-ĐT và dạy nghề 10.820 tỷ đồng; y tế 3.142 tỷ đồng; khoa học- công nghệ 2.700 tỷ đồng; trả nợ nước ngoài 10.400 tỷ đồng; đầu tư XDCB 56.150 tỷ đồng...

Nghị quyết cũng yêu cầu Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan khác ở Trung ương và các địa phương phải bố trí vốn đầu tư tập trung, ưu tiên bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp xác định có hiệu quả để sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Mặt khác, nghị quyết cũng yêu cầu đối với những nơi còn nợ tồn đọng vốn đầu tư XDCB thuộc ngân sách Nhà nước trái quy định phải nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm và phải bố trí trong dự toán năm 2007 để thanh toán dứt điểm, không để phát sinh nợ tồn đọng mới và không bố trí vốn cho dự án chưa đủ thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Quốc hội đã tiếp tục thảo luận về hoạt động tư pháp. Hôm nay (4/10), Quốc hội sẽ nghe tờ trình về các dự án luật mới bao gồm: Luật các vùng biển Việt Nam; Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Luật phòng, chống các bệnh truyền nhiễm; Luật chất lượng sản phẩm hàng hoá; Luật tương trợ tư pháp và Luật thuế thu nhập cá nhân.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá