Hợp nhất, sáp nhập tổ chức tín dụng bị kiểm soát đặc biệt

TP – Theo Thông tư 07 được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành 14-3 (có hiệu lực từ 27-4), tổ chức tín dụng (TCTD) bị đặt dưới sự kiểm soát trực tiếp của NHNN do có nguy cơ mất khả năng chi trả, mất khả năng thanh toán hoặc vi phạm nghiêm trọng pháp luật dẫn đến nguy cơ mất an toàn hoạt động sẽ bị bắt buộc phải hợp nhất, sáp nhập hoặc mua lại.

> Mới đang xây dựng đề án
> Làm gì để không mất vốn?

Theo đó, căn cứ vào thực trạng tài chính, mức độ rủi ro và vi phạm pháp luật của TCTD, NHNN sẽ quyết định đặt đơn vị đó vào tình trạng kiểm soát đặc biệt dưới hình thức giám sát đặc biệt hay kiểm soát toàn diện. Khi bị giám sát đặc biệt, NHNN sẽ áp dụng các biện pháp giám sát hằng ngày với TCTD.

Trong trường hợp TCTD bị đặt trong diện kiểm soát đặc biệt, NHNN có quyền yêu cầu chủ sở hữu TCTD đó thực hiện tăng vốn điều lệ để đảm bảo giá trị thực của vốn điều lệ không thấp hơn vốn pháp định, đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động trong một thời gian cụ thể. NHNN cũng có thể yêu cầu chủ sở hữu TCTD bị kiểm soát đặc biệt xây dựng, trình NHNN kế hoạch tái cơ cấu hoặc bắt buộc sáp nhập, hợp nhất, mua lại với các TCTD khác trong trường hợp không thể tăng được vốn điều lệ theo yêu cầu trong thời gian NHNN giao.

Đồng thời, NHNN có quyền thực hiện hoặc chỉ định TCTD khác thực hiện việc tham gia góp vốn, mua cổ phần của TCTD được kiểm soát đặc biệt.

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng