Hợp tác khai thác dầu khí với Canada

Công ty Thăm dò và khai thác dầu khí (PVEP) thuộc Tổng công ty Dầu khí VN vừa hợp tác với Công ty Talisman (Canada) thành lập Công ty điều hành chung Thăng Long nhằm tìm kiếm, thăm dò, thẩm lượng và khai thác dầu khí.

Thăng Long sẽ hoạt động ở lô 15-02/01 tại thềm lục địa VN, với cam kết sẽ khảo sát địa chấn 3D và khoan hai giếng, đi vào hoạt động trong ba năm đầu tiên. Lô 15-2/01 nằm tại bồn trũng Cửu Long với diện tích 280.000ha, cách Vũng Tàu khoảng 20km.

Ông Trần Đức Chính, chủ tịch ủy ban quản lý Thăng Long, cho biết công ty có tổng số vốn cam kết thực hiện công việc tối thiểu là 20 triệu USD, trong đó PVEP góp 40%.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá