Hợp tác xây dựng Hà Nội thành 'Kinh đô sáng tạo'

Liên hợp quốc và tập đoàn Sovico hợp tác đưa văn hóa làm trung tâm phát triển bền vững tại Việt Nam. Một trong những mục tiêu chung là hướng đến một Hà Nội trở thành “Kinh đô sáng tạo”.

Hợp tác xây dựng Hà Nội thành 'Kinh đô sáng tạo'

Ngày 23/9, Liên hợp quốc (LHQ) tại Việt Nam và Tập đoàn Sovico đã ký kết thỏa thuận hợp tác giữa  đánh dấu sự hợp tác chiến lược đầu tiên của LHQ với một tập đoàn tư nhân trong nỗ lực hỗ trợ Việt Nam đạt được các mục tiêu phát triển chiến lược với văn hóa là trọng tâm của phát triển bền vững tại Việt Nam.

Theo đó, Tập đoàn Sovico bước đầu sẽ phối hợp với các tổ chức của LHQ là UNESCO, UNIDO và UN-Habitat hỗ trợ Hà Nội trở thành Thành phố sáng tạo do UNESCO công nhận - nơi sự phát triển được xây dựng dựa trên quá khứ sáng tạo và năng lượng tuổi trẻ của thành phố.

Điều này được thực hiện thông qua các hoạt động bảo tồn và phục hồi di sản văn hóa, phục hồi các làng nghề và hỗ trợ các không gian sáng tạo để nuôi dưỡng các tài năng trẻ của Hà Nội.

Biên bản ghi nhớ này thiết lập khuôn khổ hành động dài hạn, đồng thời kêu gọi các bên hợp tác mở rộng quan hệ đối tác với các doanh nghiệp Việt Nam có cùng chí hướng.

Tập đoàn Sovico sẽ hợp tác với ba cơ quan của LHQ, gồm: UNESCO, UNIDO (Tổ chức Phát triển công nghiệp LHQ) và UN-Habitat (Chương trình Định cư con người của LHQ) hỗ trợ Hà Nội trở thành Thành phố Sáng tạo.

Hoạt động hợp tác sẽ được thực hiện qua các công việc cụ thể, như: Hỗ trợ thành phố Hà Nội thiết lập tầm nhìn chiến lược về phát triển bền vững thông qua thúc đẩy hai tài sản chính là lực lượng lao động thanh niên trẻ sáng tạo và nguồn di sản văn hóa phong phú; thúc đẩy những điều kiện cần thiết để thanh niên tham gia, trao đổi và cùng hành động tạo để thúc đẩy sự phát triển của Hà Nội với tư cách là một Thành phố sáng tạo; hỗ trợ các bạn trẻ trong lĩnh vực văn hóa và sáng tạo; thiết lập mạng lưới hợp tác đối tác giữa các bên liên quan như các nhà hoạch định chính sách, chủ doanh nghiệp, các nhà đầu tư, các tài năng sáng tạo trẻ và các doanh nhân trẻ…, qua đó thúc đẩy ngành công nghiệp sáng tạo phát triển,

Trong đó, một số hoạt động sẽ được triển khai trong thời gian tới, gồm: Tổ chức Cuộc thi ảnh về Hà Nội - Thành phố Thiết kế sáng tạo; phối hợp tổ chức cuộc thi thiết kế sản phẩm đương đại mang tính ứng dụng cao có hàm lượng công nghệ, lấy cảm hứng từ di sản văn hóa và sử dụng chất liệu truyền thống; xây dựng mô hình thí điểm trung tâm sáng tạo trẻ để thúc đẩy hợp tác công tư…

Đây là lần đầu tiên cơ quan đại diện của LHQ tại Việt Nam xây dựng chương trình hợp tác với một doanh nghiệp tư nhân, với mục tiêu bảo tồn di sản văn hóa, thúc đẩy sáng tạo văn hóa, hướng tới phát triển bền vững mà địa phương hưởng thụ trực tiếp là thành phố Hà Nội.

Hướng hợp tác này được ngài Kamal Malhotra, Điều phối viên thường trú LHQ, lãnh đạo UBND TP Hà Nội đánh giá rất cao, mở ra những mô hình hợp tác công – tư tiếp theo giữa các cơ quan của LHQ tại Việt Nam với các doanh nghiệp.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng