HOSE công bố nhân sự lãnh đạo mới

TPO - Ngày 31/10 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM, đã diễn ra lễ công bố và lưu hành các quyết định nhân sự lãnh đạo

Căn cứ Quyết định số 1746/QĐ-BTC ngày 09/08/2016 của Bộ Tài chính, Ông Trần Đắc Sinh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Sở GDCK TP.HCM nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định kể từ ngày 01/11/2016.

Căn cứ Quyết định số 2368/QĐ-BTC ngày 28/10/2016 của Bộ Tài chính, Ông Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Sở GDCK TP.HCM được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Sở GDCK TP.HCM kể từ ngày 01/11/2016.

Căn cứ Quyết định số 2369/QĐ-BTC ngày 28/10/2016 của Bộ Tài chính, Ông Lê Hải Trà, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Sở GDCK TP.HCM được giao phụ trách Ban Điều hành Sở GDCK TP.HCM kể từ ngày 01/11/2016.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng