Hướng dẫn thanh toán trực tiếp chi phí trong khám, chữa bệnh BHYT

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 09/2019 hướng dẫn, bổ sung một số trường hợp được thanh toán trực tiếp chi phí trong khám, chữa bệnh (KCB) BHYT.

Theo đó, bổ sung một số trường hợp gồm: Người bệnh có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả kinh phí KCB trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở nhưng chưa được thanh toán số tiền cùng chi trả lớn hơn 6 tháng lương cơ sở;
Trường hợp dữ liệu thẻ BHYT không được cung cấp hoặc cung cấp không chính xác về thông tin về thẻ BHYT;
Trường hợp người bệnh không xuất trình được thẻ BHYT trước khi ra viện, chuyển viện trong ngày do tình trạng cấp cứu, mất ý thức, tử vong hoặc bị mất thẻ nhưng chưa được cấp lại.
Quy định trên áp dụng từ ngày 1/8/2019.


Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng