Hướng dẫn thực hiện phụ cấp khu vực tại các địa bàn mới sáp nhập

BHXH Việt Nam vừa có văn bản gửi BHXH các địa phương, BHXH Bộ Quốc phòng và BHXH Công an nhân dân.

Theo đó, thực hiện hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thực hiện phụ cấp khu vực với các địa bàn điều chỉnh địa giới hành chính, BHXH Việt Nam hướng dẫn các đơn vị thực hiện như sau: Trong thời gian chưa có văn bản hướng dẫn phụ cấp khu vực với đơn vị hành chính mới, thực hiện chi trả phụ cấp khu vực với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng theo quy định của Bộ Nội vụ (bao gồm cả thời gian tạm dừng chi trả phụ cấp khu vực từ khi sáp nhập, nếu có). 
Văn bản này thay thế Công văn 136 ngày 14/1/2020 của BHXH Việt Nam. 


Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng