Huy động 170.000 tỷ đồng bù đắp bội chi

TP - Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, năm 2013 đã huy động thành công 170.000 tỷ đồng (từ phát hành trái phiếu) cho Ngân sách Nhà nước và phục vụ đầu tư phát triển để bù đắp bội chi ngân sách (hoàn thành 100% kế hoạch huy động vốn).

> Ngân sách năm 2014 bội chi 224 nghìn tỷ đồng

Trong năm 2013, thông qua kiểm soát chi thường xuyên, toàn hệ thống KBNN đã phát hiện 76.853 khoản chi của 34.846 lượt đơn vị chưa đúng thủ tục, chế độ quy định và từ chối thanh toán số tiền khoảng 1.502 tỷ đồng (trong đó, từ chối chi hơn 14 tỷ đồng). Đối với chi đầu tư, KBNN đã từ chối thanh toán khoảng 90 tỷ đồng do chủ đầu tư đề nghị cao hơn giá trúng thầu.

Báo giấy

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá