Kết dư ngân sách gần 300 tỷ đồng nhưng … bị nợ

TPCN - Đến cuối tháng 10/2006, số tiền kết dư ngân sách năm 2005 của TP Cần Thơ là 279,59 tỷ đồng nhưng thực tế, số tiền này vẫn bị các đơn vị nợ tạm ứng.

Thậm chí số nợ tạm ứng còn lớn hơn đạt con số: 304 tỷ đồng. Đơn vị nợ lớn nhất gần 200 tỷ đồng và có đơn vị nợ từ năm 1992, bên cạnh một số đơn vị đã đổi tên, địa chỉ nhưng chưa trả nợ.

HĐND TP Cần Thơ đã phải yêu cầu Sở Tài chính có biện pháp thu hồi nợ.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá