DMCA.com Protection Status

Kho bạc Nhà nước “thúc” triển khai hệ thống thông tin tổng kế toán nhà nước

Nhằm sớm thực thi chức năng tổng kế toán nhà nước do Chính phủ và Bộ Tài chính giao, Kho bạc Nhà nước đang khẩn trương nghiên cứu, xây dựng hệ thống thông tin tổng kế toán nhà nước để các đơn vị bên ngoài có thể gửi thông

Kho bạc Nhà nước “thúc” triển khai hệ thống thông tin tổng kế toán nhà nước

Đưa vào vận hành Cổng tiếp nhận thông tin từ các đơn vị bên ngoài

2019 là năm đầu tiên Kho bạc Nhà nước (KBNN) triển khai lập báo cáo tài chính nhà nước (BCTCNN) năm 2018. Để thực hiện công việc này đạt hiệu quả, thời gian qua, Bộ Tài chính và KBNN đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, cụ thể: Công văn số 2728/BTC-KBNN của Bộ Tài chính ngày 11/03/2019 và Công văn số 5772/BTC-KBNN ngày 21/5/2019 sửa đổi, bổ sung Công văn số 2728/BTC-KBNN hướng dẫn gửi báo cáo cung cấp thông tin tài chính để triển khai lập BCTCNN năm 2018; Công văn số 1800/KBNN-KTNN ngày 17/4/2019 của KBNN hướng dẫn triển khai lập BCTCNN năm 2018; Công văn số 2636/KBNN-KTNN ngày 4/6/2019 của KBNN về công tác chuẩn bị, triển khai lập BCTCNN.

Đến nay, khung pháp lý cơ bản cho công tác lập BCTCNN năm 2018 đã được ban hành. Hệ thống thông tin tổng kế toán nhà nước được xây dựng phù hợp, đảm bảo tổng hợp nhanh chóng, chính xác các thông tin tài chính nhà nước một cách hiệu quả, kịp thời, đầy đủ.

Bên cạnh đó, KBNN đang tập trung nghiên cứu, xây dựng hệ thống thông tin tổng kế toán nhà nước để các đơn vị bên ngoài có thể gửi thông tin tài chính cho KBNN theo hình thức điện tử; đồng thời, hỗ trợ KBNN tiếp nhận hoặc nhập thủ công thông tin tài chính nhà nước do các đơn vị gửi, tổng hợp, lập BCTCNN và báo cáo tổng hợp thông tin tài chính huyện.

Đặc biệt, từ ngày 10/6/2019, KBNN đã đưa vào vận hành chính thức Cổng tiếp nhận thông tin từ các đơn vị bên ngoài; các hạng mục khác dự kiến sẽ đưa vào hoạt động từ giữa tháng 7/2019.

Cùng với việc triển khai các nội dung trên, KBNN đã thực hiện điều chỉnh cơ cấu tổ chức tại KBNN Trung ương (chuyển đổi Vụ Kế toán nhà nước thành Cục Kế toán nhà nước theo Quyết định số 1960/QĐ-BTC ngày 28/9/2015; thành lập Phòng Tổng hợp báo cáo tài chính nhà nước để thực hiện chức năng tổng kế toán nhà nước tại Trung ương).

KBNN đã bổ sung nhiệm vụ thực hiện tổng kế toán nhà nước cho bộ phận kế toán tại KBNN tỉnh, thành phố và KBNN quận, huyện. Theo đó, đến nay, KBNN đã cơ bản hoàn thiện công tác kiện toàn bộ máy kế toán để sẵn sàng cho việc thực hiện Tổng kế toán nhà nướ ở Trung ương và địa phương.

Trên cơ sở xây dựng khung pháp lý và Hệ thống thông tin tổng kế toán nhà nước, KBNN đã phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư tập huấn thuộc Đề án Tổng kế toán nhà nước trong năm 2019. Theo đó, từ tháng 3/2019, KBNN đã tổ chức 3 lớp đào tạo, tập huấn cho các đơn vị dự toán cấp I cấp Trung ương, tỉnh, đơn vị cung cấp thông tin và một lớp đào tạo cho các công chức KBNN cấp tỉnh và KBNN cấp huyện- đơn vị tổng hợp, lập BCTCNN.

Thống kê của KBNN cho thấy, tính đến cuối tháng 6/2019 mới có khoảng 4.000 đơn vị gửi báo cáo cung cấp thông tin tài chính năm 2018 qua Cổng thông tin (trong đó chủ yếu là xã và các đơn vị ở huyện). Kết quả này còn thấp so với mục tiêu đề ra là do một số khó khăn, vướng mắc như: Một số đơn vị thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, nhưng trong năm 2018 vẫn áp dụng theo Chế độ kế toán cũ do được Bộ Tài chính cho phép hoặc đang trong quá trình sắp xếp, tổ chức lại bộ máy nên dự kiến sẽ có văn bản gửi Bộ Tài chính đề nghị cho phép lùi thời gian áp dụng Thông tư sang năm 2019. Hay như khó khăn trong việc lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ nhà nước năm 2018 do năm tài chính 2018 là năm đầu tiên các đơn vị dự toán cấp I thực hiện lập báo cáo tài chính tổng hợp…

Đẩy mạnh triển khai trong thời gian tới

Để hoàn thành việc lập BCTCNN năm 2018 phù hợp với các quy định hiện hành, trong thời gian tới, KBNN nghiên cứu hoàn thiện, trình Bộ Tài chính phê duyệt nội dung kỹ thuật nghiệp vụ gồm: Phương án tổng hợp, lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2018; nội dung, biểu mẫu cung cấp thông tin tài chính năm 2018 của các cơ quan quản lý (Tổng cục Thuế, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Cục Quản lý Nợ và Tài chính đối ngoại, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam…) để làm cơ sở cho các đơn vị triển khai thực hiện.

Dự kiến, đến tháng 1/2020, KBNN thực hiện tổng hợp, lập BCTCNN toàn quốc và trình Bộ Tài chính để trình Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội cùng báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước (tháng 3/2020); báo cáo Quốc hội (tháng 5/2020).

Cùng với việc triển khai các nội dung công việc của KBNN Trung ương, KBNN địa phương chủ động triển khai lập BCTCNN theo quy định. Trong đó, cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan tài chính địa phương trong việc đôn đốc, hỗ trợ các đơn vị cung cấp thông tin tài chính năm 2018 cho KBNN đồng cấp.

Trong quá trình triển khai lập BCTCNN, KBNN địa phương phản ánh kịp thời các khó khăn, vướng mắc về KBNN Trung ương để có các giải pháp tháo gỡ kịp thời.

Như vậy, việc lập thành công BCTCNN sẽ không chỉ góp phần nâng cao vai trò, vị thế của KBNN trong nền tài chính công quốc gia mà quan trọng hơn làm tiền đề cho các giai đoạn hoàn thiện tiếp theo, góp phần vào công cuộc cải cách quản lý tài chính công tại Việt Nam để hướng tới một nền tài chính ngày càng công khai, minh bạch, phù hợp với thông lệ quốc tế./.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng