Kho bạc Nhà nước từ chối thanh toán hơn 260 tỷ đồng

TP - Hôm qua, 23-12, Kho Bạc Nhà nước tổng kết công tác năm 2011.

> Rút 100 - 200 triệu đồng phải báo Kho bạc trước một ngày
> Kho bạc Nhà nước huy động hơn 65.000 tỷ đồng

Theo báo cáo, trong năm 2011, KBNN đã kiên quyết tạm dừng mua sắm ô tô, điều hòa nhiệt độ, thiết bị văn phòng, tạm dừng thanh toán các dự án khởi công 2011 sử dụng nguồn vốn ngân sách và trái phiếu Chính phủ.

Qua đó, riêng với chi đầu tư xây dựng cơ bản đã từ chối thanh toán gần 95 tỷ đồng, từ chối thanh toán chi thường xuyên khoảng 165 tỷ đồng, do chi không đúng chế độ .

Cũng trong năm 2011, KBNN đã huy động đạt 70 ngàn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, đạt 87,5% kế hoạch. Bên cạnh, KBNN đã thực hiện thanh toán gốc, lãi trái phiếu Chính phủ đến hạn 49.112 tỷ đồng và 133,536 triệu USD.

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá