Không bảo hiểm tiền gửi bằng ngoại tệ

TP - Thẩm tra dự án Luật Bảo hiểm tiền gửi, Ủy ban Kinh tế cho biết, có 2 loại ý kiến: thứ nhất, chỉ bảo hiểm tiền gửi là đồng Việt Nam.

> Chỉ bảo hiểm tiền gửi đối với tiền Việt Nam

Vì quy định như vậy phù hợp chính sách quản lý ngoại hối của Việt Nam, hướng tới mục tiêu trên lãnh thổ Việt Nam chỉ sử dụng đồng Việt Nam và chống tình trạng đô la hóa.

Ý kiến thứ hai, đề nghị nên nghiên cứu áp dụng bảo hiểm tiền gửi đối với loại tiền gửi bằng ngoại tệ và các tài sản khác (như kim loại quý…) phù hợp với tình hình thực tế, vì cho đến nay, tại hệ thống tổ chức tín dụng vẫn huy động một lượng lớn tiền gửi bằng ngoại tệ nhưng không được bảo hiểm tiền gửi.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Đức Kiên cho biết, ủy ban này nhất trí với loại ý kiến thứ nhất với lý do cần thực hiện thống nhất chủ trương, chính sách quản lý ngoại hối của Việt Nam.

Báo giấy

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá