Không cố định tiền thưởng giải báo chí quốc gia

TP - Mức tiền thưởng các giải thưởng hằng năm do Hội đồng Giải báo chí Quốc gia xem xét, quyết định điều chỉnh căn cứ vào khả năng kinh phí, quy mô và chất lượng tác phẩm tham dự giải. Đó là nội dung đáng chú ý của dự thảo Thông tư quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Giải báo chí mà Bộ Tài chính xây dựng.

Tuy nhiên, dự thảo quy định rõ chi thù lao cho thành viên các Hội đồng với các mức: Chủ tịch Hội đồng 300.000 đồng/người/buổi; thành viên Hội đồng 200.000 đồng/buổi; đại biểu dự và tham gia đóng góp ý kiến 100.000 đồng/buổi.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá