Không công bố thông tin có thể bị xử lý hình sự

TP - Bộ KH&ĐT vừa đưa ra lấy ý kiến Dự thảo Thông tư Hướng dẫn công bố thông tin của Cty TNHH MTV do nhà nước làm chủ sở hữu. Theo đó, các doanh nghiệp (DN) nhà nước phải định kỳ công bố báo cáo: Tình hình hoạt động; tài chính; kế hoạch sản xuất kinh doanh; đánh giá hiệu quả hoạt động; tiền lương, thưởng và công bố thông tin theo yêu cầu.

Ngoài ra, các tập đoàn, tổng Cty nhà nước phải báo cáo về tình hình sử dụng đất đai, tài nguyên tại Cty mẹ; tình hình và kết quả thực hiện chiến lược, kế hoạch, dự án đầu tư; kết quả sử dụng lợi nhuận sau thuế hoặc xử lý các khoản lỗ; quá trình và kết quả kiểm tra, giám sát…

Các thông tin trên phải được công bố trên website của Cty, phương tiện thông tin đại chúng và Cổng thông tin DN (business.gov.vn).

Những cá nhân, đơn vị chậm công bố hoặc công bố sai thông tin, Bộ KH&ĐT sẽ báo cáo Thủ tướng, Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội. Theo đó tùy tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử lý kỷ luật, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá