Không để tiền thu phí BOT dùng sai mục đích

TPO - Tổng cục Đường bộ được yêu cầu phải kiểm tra, giám sát để toàn bộ tiền thu phí tại các trạm thu phí BOT đường bộ được sử dụng ngay để hoàn trả vốn đầu tư dự án (sau khi trừ chi phí).

Trạm thu phí T2 Quốc lộ 91 đang bị tài xế phản ứng.
Trạm thu phí T2 Quốc lộ 91 đang bị tài xế phản ứng.
Bộ GTVT vừa có Chỉ thị 06 về tăng cường công tác quản lý nhà nước và kiểm soát doanh thu đối với các dự án BOT đường bộ. 

Theo đó, bộ này đánh giá, bên cạnh những mặt tích cực của hệ thống giao thông đường bộ đầu tư theo hình thức BOT, thời gian qua dư luận có một số ý kiến phản ánh về hoạt động thu phí tại các trạm thu phí BOT.

Do đó, để quản lý tốt hơn công tác thu phí, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, Bộ GTVT yêu cầu:

Tổng cục Đường bộ chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát, kiểm tra (định kỳ, đột xuất) với các trạm thu phí do Bộ GTVT quản lý; đảm bảo các hư hỏng trên tuyến đường được khắc phục kịp thời, an toàn.

Đặc biệt, Tổng cục Đường bộ phải quản lý chặt chẽ hoạt động thu – chi tại các trạm thu phí, không để xảy ra thất thoát, lãng phí. Đảm bảo toàn bộ nguồn thu phí sau khi trừ đi các chi phí cho dự án được sử dụng ngay để hoàn trả vốn đầu tư. 

Đơn vị này cũng phải phối hợp với các ngân hàng cho vay vốn, để cùng giám sát, kiểm tra lãi suất vay và việc sử dụng nguồn thu của nhà đầu tư.

Vụ Đối tác công – tư (PPP) được giao: Tham mưu cho Bộ GTVT làm việc với các bộ ngành, địa phương, đơn vị liên quan để báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các tồn tại, bất cập đối với các dự án đầu tư theo hình thức hơp đồng BOT. Đồng thời, Vụ PPP phối hợp với đơn vị liên quan thực hiện quyết toán vốn đầu tư, quyết toán thu – chi tại các dự án.

Vụ Tài chính được giao phối hợp với các Ban quản lý dự án khấn trương hoàn thành công tác quyết toán vốn đầu tư, làm cơ sở tính toán, điều chỉnh thời gian thu phí; Chủ trì theo dõi, chỉ đạo thực hiện công tác quyết toán thu – chi trong giai đoạn thu phí.

Thanh tra Bộ chủ trì thanh tra đối với các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT lĩnh vực đường bộ. Qua đó kịp thời phát hiện tồn tại, xử lý khắc phục.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng