Không dùng ngân sách cứu các dự án thua lỗ

TP - Chiều 20/12, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp để triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ban chỉ đạo giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xử lý những tồn tại, yếu kém của một số nhà máy, dự án thua lỗ thuộc ngành Công Thương.

Theo Phó Thủ tướng, tinh thần xử lý các dự án, nhà máy này là quyết liệt, khẩn trương, đồng bộ, đồng lòng, hợp sức, bảo đảm tới hết năm 2017 phải có chuyển biến căn bản về kết quả xử lý, phấn đấu tới hết năm 2018 cơ bản xử lý xong các dự án, doanh nghiệp này. 

Dự án, nhà máy nào không còn khả năng cơ cấu lại sẽ phải xử lý theo các hướng thoái vốn, bán đấu giá, cho giải thể, phá sản,... theo quy định của pháp luật. Nhà nước nhất quyết không dùng tiền ngân sách để bù lỗ, hỗ trợ cho các dự án này nữa.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan thanh tra, kiểm toán, cơ quan điều tra Bộ Công an thực hiện thanh tra, kiểm toán toàn diện các dự án, doanh nghiệp nói trên, xác định rõ trách nhiệm và đề xuất xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có sai phạm theo quy định của pháp luật.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng