Không được gây khó cho doanh nghiệp

TP - Ngày 25/5, phát biểu tại hội nghị sơ kết công tác bảo đảm an ninh kinh tế giai đoạn 2009-2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh việc phải kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập kinh tế quốc tế với bảo đảm an ninh kinh tế.

Việc thẩm định các chương trình, dự án kinh tế liên quan công tác bảo vệ an ninh, trật tự chính là nhiệm vụ của lực lượng công an các cấp, các ngành chức năng có trách nhiệm phối hợp; quá trình thẩm định dự án, hoạch định chính sách phải thật trách nhiệm, tuyệt đối không được lợi dụng để tư lợi, gây khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Thủ tướng yêu cầu lực lượng công an phải làm tốt công tác nắm tình hình, nhận diện mối đe dọa, các nguy cơ gây phương hại đến nền kinh tế, kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp ứng phó phù hợp, hiệu quả.

Bên cạnh đó tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các biện pháp góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo tinh thần Nghị quyết của Chính phủ.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng