Kiểm tra đột xuất việc đăng ký giá sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi

TPO - Theo Thông tư mới vừa được Bộ Công Thương ban hành, định kỳ vào ngày 1/7 hàng năm hoặc trường hợp đột xuất, Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ rà soát danh sách doanh nghiệp thực hiện đăng ký giá và thông báo điều chỉnh danh sách đăng ký giá, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn.

Kiểm tra đột xuất việc đăng ký giá sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi

Trong thông tư mới, Bộ Công Thương cũng công bố danh sách các doanh nghiệp thực hiện đăng ký giá có khả năng tác động vào sự hình thành và vận động của giá trên phạm vi toàn quốc.

UBND cấp tỉnh có trách nhiệm công bố danh sách doanh nghiệp thực hiện đăng ký giá trên địa bàn trừ các đơn vị thuộc danh sách do Bộ Công Thương công bố.

Cũng theo Thông tư này, mức giá bán lẻ của các doanh nghiệp phải được niêm yết và không được vượt quá mức giá bán lẻ khuyến nghị đã đăng ký.

Mức giá bán lẻ khuyến nghị đã đăng ký là cơ sở để cơ quan tiếp nhận đăng ký giá và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện quản lý nhà nước về giá và công bố cho người tiêu dùng.

Doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu sữa có thể thực hiện đăng ký các mức giá bán lẻ khuyến nghị phù hợp với từng khu vực địa lý nhất định.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá