Kiến nghị truy thu 39 tỷ đồng

TP - Sau gần 1 năm thực hiện chức năng thanh tra việc nộp BHXH, ngành BHXH đã thanh tra tại 1.322 đơn vị và doanh nghiệp (DN), kiến nghị truy thu từ các DN 39 tỷ đồng chưa đóng hoặc đóng thiếu BHXH của người lao động.

BHXH Việt Nam cho biết, từ 1/6/2016, ngành BHXH đã thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH theo quy định của Nghị định số 21/2016/NĐ-CP. Hệ thống BHXH đã tổ chức triển khai thanh tra chuyên ngành tại 1.322 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Trong đó, BHXH Việt Nam thanh tra 51 đơn vị và DN; cơ quan BHXH tỉnh, thành thanh tra 1.271 đơn vị, DN. Qua đó, các đoàn thanh tra đã phát hiện, kiến nghị truy thu 26,4 tỷ đồng tiền đóng BHXH của 45.018 lao động chưa đóng, đóng thiếu thời gian;12,6 tỷ đồng tiền đóng BHXH của 30.522 lao động đóng thiếu mức quy định. Các đoàn thanh tra cũng đã yêu cầu các đơn vị, DN đóng số tiền 339,3 tỷ đồng BHXH chậm đóng, nợ đọng. 

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng