Hải quan phát triển:

Kim ngạch xuất nhập khẩu tiếp tục tăng

TP - Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 11 năm 2014 (từ 16/11/2014 đến 30/11/2014) đạt gần 13,36 tỷ USD, tăng 5,5% tương ứng tăng 701 triệu USD so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 11/2014.

Kim ngạch xuất nhập khẩu tiếp tục tăng

Trong đó, xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt kim ngạch hơn 8,45 tỷ USD, tăng 3,5% tương ứng tăng 289 triệu USD so với nửa đầu tháng 11/2014.

Với kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 11/2014 đã đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước từ đầu năm đến hết tháng 11/2014 đạt hơn 271 tỷ USD, tăng 12,7% tương ứng tăng  hơn 30,59 tỷ USD so với 11 tháng năm 2013. Trong đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tính đến hết tháng 11/2014 đạt gần 161,93 tỷ USD, tăng 13,8% tương ứng tăng gần19,59 tỷ USD so với 11 tháng năm 2013 và chiếm 59,8% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước.

Trong kỳ 2 tháng 11/2014 cán cân thương mại hàng hóa cả nước thặng dư hơn 668 triệu USD, đưa mức thặng dư thương mại hàng hóa cả nước từ đầu năm đến hết tháng 11/2014 thặng dư hơn 2,88 tỷ USD. Trong đó, khối doanh nghiệp FDI đạt mức thặng dư trong kỳ 2 tháng 11/2014 đạt gần 1,03 tỷ USD, đưa mức thặng dư thương mại hàng hóa của khối này từ đầu năm đến hết tháng 11/2014 đạt mức thặng dư gần 9,5 tỷ USD.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá