Kinh Đô bị nhắc nhở vì cho vay công ty liên kết

Số tiền đã được Kinh Đô cho các công ty liên quan như TNHH Kinh Đô hay Công ty cổ phần Hùng Vương vay trong khi chưa hỏi ý kiến cổ đông.

Công ty Kinh Đô giải thích việc cho vay nội bộ là để gia tăng thu nhập tài chính.
Công ty Kinh Đô giải thích việc cho vay nội bộ là để gia tăng thu nhập tài chính.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM vừa ra quyết định nhắc nhở Công ty cổ phần Kinh Đô (Mã CK: KDC) về chuyện tuân thủ các quy định công bố thông tin. Trong năm qua doanh nghiệp này đã phát sinh những khoản cho vay đối với một số công ty liên quan, được thể hiện trên báo cáo tài chính bán niên 2013 nhưng không có thông báo với cổ đông khi thực hiện.

Theo giải thích từ Kinh Đô, những khoản vay này đã được thu hồi đầy đủ vào ngày 31/12/2013. Lý do cho vay, theo doanh nghiệp, là để quản lý tốt hơn nguồn tiền đồng thời gia tăng thu nhập tài chính.

Dựa vào thuyết minh báo cáo hợp nhất bán niên 2013 của Kinh Đô, chuyên viên tư vấn tại một công ty kiểm toán quốc tế giải thích trong 6 tháng đầu năm ngoái, doanh nghiệp này đã cho Công ty TNHH Đầu tư Kinh Đô vay ngắn hạn 1.100 tỷ đồng nhưng đã thu về ngay 1.105 tỷ đồng trong kỳ, bao gồm lãi. Ngoài ra, lãi phát sinh từ những khoản vay khác trong quá khứ tại thời gian này là 30,7 tỷ đồng và chưa rõ Kinh Đô đã thu được hay chưa.

Một đơn vị khác là Công ty cổ phần Hùng Vương cũng có khoản lãi phát sinh trong 6 tháng đầu năm 2013 với Kinh Đô 2,6 tỷ đồng. Theo chuyên viên tư vấn trên, số tiền có thể là phát sinh lãi từ các khoản cho vay dài hạn trước đó.

Trong mục “phải thu khác” trên báo cáo tài chính, Kinh Đô cũng ghi nhận lãi cho vay đối hai doanh nghiệp trên lần lượt 350 tỷ đồng (TNHH Đầu tư Kinh Đô) và 2,69 tỷ đồng (Cổ phần Hùng Vương). Chuyên viên kiểm toán cho rằng đây có thể là số tiền lãi vay lũy kế từ những khoản dài hạn trước đó đối với hai doanh nghiệp trên.

Sang quý III/2013, Kinh Đô tiếp tục cho vay ngắn hạn đối với TNHH Đầu tư Kinh Đô 630 tỷ đồng, lãi phát sinh là 14,7 tỷ đồng. Ngoài ra, Kinh Đô cũng thu hồi 609,5 tỷ đồng vốn từ một khoản dài hạn khác từng cho TNHH Đầu tư Kinh Đô vay trước đó. Cũng tại quý III/2013, Công ty cổ phần Hùng Vương tiếp tục phát sinh lãi vay 1,36 tỷ đồng đối với Kinh Đô trên báo cáo tài chính.

Tính chung lãi vay lũy kế của Hùng Vương đến quý III/2013 là 4 tỷ đồng. Không có con số cụ thể nào thể hiện trên báo cáo tài chính về tổng số tiền cũng như thời điểm Kinh Đô đã cho hai doanh nghiệp này vay. Hiện thời Kinh Đô cũng chưa có báo cáo quý IV và kết quả kinh doanh cả năm 2013.

Đến ngày 30/9/2013, lãi sau thuế hợp nhất của Kinh Đô tăng 30% so với cùng kỳ năm trước, đạt 405 tỷ đồng. Doanh thu từ hoạt động tài chính sau 9 tháng là 86,8 tỷ đồng, chỉ tương đương gần 67% cùng kỳ năm ngoái. Tiền và các khoản tương đương tiền đạt gần 1.717 tỷ đồng.

Theo Tường Vi

VnExpress

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng