Kinh doanh đa cấp phải ký quỹ 10 tỷ đồng, đặt máy chủ ở Việt Nam

TP - Siết điều kiện đăng ký hoạt động thông qua việc nâng mức ký quỹ tối thiểu từ 5 tỷ lên 10 tỷ đồng đối với doanh nghiệp tham gia bán hàng đa cấp; Hệ thống công nghệ thông tin này phải được vận hành trên máy chủ đặt tại Việt Nam...

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 40 về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, thay thế Nghị định 42 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Theo đó, Nghị định siết điều kiện đăng ký hoạt động thông qua việc nâng mức ký quỹ tối thiểu từ 5 tỷ lên 10 tỷ đồng đối với doanh nghiệp tham gia bán hàng đa cấp. Các doanh nghiệp tham gia bán hàng đa cấp phải có hệ thống công nghệ thông tin quản lý mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp, trang thông tin điện tử để cung cấp thông tin về doanh nghiệp và hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp. Hệ thống công nghệ thông tin này phải được vận hành trên máy chủ đặt tại Việt Nam.

Để bảo vệ người tham gia trước các hoạt động bán hàng đa cấp bất chính, Nghị định quy định hướng hoạt động bán hàng đa cấp đi vào đúng bản chất là một hình thức phân phối hàng hóa, không bị lợi dụng để thực hiện hoạt động huy động tài chính trái phép. Cụ thể, hạn chế doanh nghiệp cho phép người tham gia ký gửi hàng hóa. Buộc các bên phải giao nhận hàng hóa sau khi thanh toán.

Cùng đó, doanh nghiệp tham gia bán hàng đa cấp phải xuất hóa đơn theo từng giao dịch bán hàng cho từng người tham gia bán hàng đa cấp của doanh nghiệp và khách hàng mua hàng trực tiếp từ doanh nghiệp. Doanh nghiệp tham gia bán hàng đa cấp phải thanh toán cho người tham gia bán hàng đa cấp bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng đối với tiền hoa hồng và tiền thưởng.

Nghị định mới cũng quy định, doanh nghiệp tham gia bán hàng đa cấp muốn hoạt động tại địa phương phải nộp hồ sơ đăng ký và phải được Sở Công Thương tại các địa phương đồng ý xác nhận đăng ký hoạt động tại địa phương.

Nghị định 40 có hiệu lực từ 2/5/2018. Các doanh nghiệp có thời gian 9 tháng hoàn thiện các điều kiện kinh doanh theo quy định mới.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng