Kinh doanh đòi nợ không cần vốn tối thiểu

TPO - Bộ Tài chính cho rằng, Luật doanh nghiệp năm 2014 không còn có quy định về vốn pháp định (trừ một số ngành đặc biệt), do đó không cần thiết duy trì điều kiện vốn tối thiểu 2 tỷ đồng đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo tờ trình Chính phủ và dự thảo Nghị định bãi bỏ Nghị định số 104/2007/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ đòi nợ đồng thời cũng bãi bỏ Thông tư số 110/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 104/2007/NĐ-CP.

Theo quan điểm của Bộ Tài chính, thực tế, không cần thiết duy trì các điều kiện kinh doanh đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ như điều kiện về vốn, tiêu chuẩn đối với người quản lý, người lao động của doanh nghiệp này.

Chẳng hạn, Nghị định số 104/2007/NĐ-CP trước đây quy định điều kiện về vốn đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ tối thiểu là 2 tỷ đồng nhằm đảm bảo các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ phải có cơ sở vật chất tối thiểu khi tiến hành hoạt động kinh doanh.

Song, theo Bộ Tài chính, Luật Doanh nghiệp năm 2014 không còn có quy định về vốn pháp định, vì vậy với đa số ngành nghề, vốn không còn là một điều kiện kinh doanh (trừ một số ngành đặc biệt như ngân hàng, chứng khoán...).

Ngoài ra, theo ý kiến Bộ Công an tại công văn số 1423/BCA-C42 ngày 27/6/2017, trong những năm qua, ngành nghề kinh doanh dịch vụ đòi nợ chủ yếu phức tạp về an ninh, trật tự. Vì vậy công tác quản lý đối với ngành, nghề này hiện nay Chính phủ đã giao cho Bộ Công an và được quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Trên cơ sở đó, Bộ Công an đã đề nghị Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ xây dựng dự thảo Nghị định bãi bỏ Nghị định số 104/2007/NĐ-CP của Chính phủ.

Như vậy, Bộ Tài chính cho rằng, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ chỉ cần thiết duy trì các quy định về điều kiện an ninh, trật tự; giao dịch giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ với chủ nợ, khách nợ được thực hiện theo thỏa thuận giữa các bên theo quy định của Bộ luật dân sự, không nhất thiết phải quy định nội dung hoạt động dịch vụ đòi nợ tại một Nghị định riêng.

Liên quan đến nội dung này, ngày 10/4/2017, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đã chủ trì cuộc họp về Nghị định của Chính phủ thay thế Nghị định số 104/2007/NĐ-CP.

Phó Thủ tướng có ý kiến không ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 104/2007/NĐ-CP, đồng thời các giao dịch, thỏa thuận giữa chủ nợ, khách nợ, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ và quyền trách nhiệm của các bên liên quan thực hiện theo quy định tại Bộ luật dân sự. Các Bộ, ngành tham dự cuộc họp (Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tòa án nhân dân tối cao) đều thống nhất ý kiến với chỉ đạo của Phó Thủ tướng.

Do đó, Bộ Tài chính cho rằng, việc bãi bỏ Nghị định số 104/2007/NĐ-CP vẫn đảm bảo quản lý nhà nước chặt chẽ của Bộ Công an đối với hoạt động này, không tạo lỗ hổng để xảy ra việc lạm dụng, xâm phạm đến trật tự, an toàn xã hội, tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm của công dân; đồng thời cũng không tác động đến quyền, nghĩa vụ của các bên liên quan đến hoạt động dịch vụ đòi nợ (chủ nợ, khách nợ các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ) khi thực hiện hợp đồng đã ký kết giữa các bên theo quy định tại Bộ luật dân sự.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá