Ký kết chương trình hỗ trợ sinh viên nghề khởi nghiệp

Ngày 22/7, tại Hà Nội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB&XH) cùng Tập đoàn Vingroup, Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên và Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão đã tổ chức Lễ ký hợp tác triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”.

Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Nguyễn Hồng Minh (phải) ký kết hợp tác hỗ trợ sinh viên nghề khởi nghiệp cùng các doanh nghiệp.
Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Nguyễn Hồng Minh (phải) ký kết hợp tác hỗ trợ sinh viên nghề khởi nghiệp cùng các doanh nghiệp.
Đây là hoạt động cụ thể hóa Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”, nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và tự tạo việc làm của học sinh, sinh viên; trang bị kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp giúp các em tự tin, chủ động tìm việc làm, tự tạo việc làm sau khi tốt nghiệp; đồng thời, nâng cao năng lực các cơ sở GDNN về đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện học sinh, sinh viên. Bên cạnh đó, tạo môi trường thuận lợi giúp giới thiệu các dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên đến các nhà đầu tư.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Nguyễn Hồng Minh cho biết, cả nước có gần 2.000 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó có 397 trường cao đẳng, 519 trường trung cấp và 1.032 trung tâm giáo dục nghề nghiệp. Hằng năm, có khoảng 2,2 triệu người tốt nghiệp; trong đó, số học sinh trung cấp, sinh viên cao đẳng khoảng 545.000 người (trình độ cao đẳng khoảng 230.000 sinh viên; trình độ trung cấp khoảng 315.000 học sinh); trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khoảng 1,6 triệu người… Tuy nhiên, số người học tốt nghiệp từ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chủ động tìm việc làm, tự tạo việc làm, khởi nghiệp chưa cao. Vì vậy cần tạo điều kiện để các cơ sở GDNN đào tạo theo nhu cầu, bổ sung kịp thời chương trình, kế hoạch đào tạo những ngành nghề mới thực chất hơn. 

Để thực hiện tốt Đề án trong thời gian tới, Tổng cục trưởng Nguyễn Hồng Minh đề nghị các đơn vị chức năng tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, các cơ sở GDNN xây dựng kế hoạch chi tiết, vận động các nhà tài trợ, doanh nghiệp, các bộ ngành, địa phương tích cực tham gia để đề án được triển khai đồng bộ trên toàn hệ thống.

Đề án sẽ tập trung vào những nhiệm vụ chính: Đẩy mạnh thông tin, truyền thông; hỗ trợ đào tạo tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp; tạo môi trường hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và tìm kiếm ý tưởng sáng tạo của học sinh, sinh viên; hỗ trợ nguồn vốn cho dự án khởi nghiệp, ý tưởng khởi nghiệp của học sinh, sinh viên; hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp.

Đề án được kỳ vọng sẽ có 12 triệu lượt học sinh sinh viên được tiếp cận các chương trình khởi nghiệp.Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng