Ký quỹ xuất khẩu lao động tối đa 3.000 USD

Bộ Lao động – thương binh và xã hội vừa ban hành thông số 21 quy định mức trần tiền ký quỹ và thị trường lao động mà doanh nghiệp dịch vụ được thoả thuận ký quỹ với người lao động.

Cụ thể, mức trần tiền ký quỹ sẽ tuỳ thuộc vào ngành nghề và thị trường tiếp nhận lao động. Mức trần thấp nhất là 300 USD đối với thị trường lao động Malaysia, Brunei, Thái Lan, Lào.

Mức cao nhất là 3.000 USD đối với thực tập sinh đi Nhật Bản và lao động thẻ vàng, visa E-7, thuyền viên trên tàu cá (gần bờ) tại Hàn Quốc. Người lao động và doanh nghiệp dịch vụ thoả thuận về việc ký quỹ theo ngành, nghề, nước tiếp nhận lao động với mức tiền ký quỹ không quá mức trần tiền ký quỹ theo quy định.

Trường hợp người lao động không ký quỹ, hoặc không đủ tiền để ký quỹ, hai bên có thể thoả thuận thực hiện bảo lãnh theo quy định tại thông tư liên tịch số 8/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTP ngày 11.7.2007 của liên bộ Lao động – thương binh và xã hội và bộ Tư pháp để có hướng dẫn chi tiết.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 1.12.2013.

Theo Sài gòn Tiếp thị

Đăng lại

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng