Đầu tư cơ sở hạ tầng Khu kinh tế mở Chu Lai:

Lập danh mục dự án ưu tiên huy động các nguồn vốn ODA

TP- Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đối với các đề nghị của tỉnh Quảng Nam, nêu tại Công văn số 6671/VPCP-ĐP của Văn phòng Chính phủ.

Lao động làm nghề lắp ráp ôtô tại Công ty Trường Hải, khu Kinh tế Chu Lai, huyện Núi Thành- Ảnh: Xuân Quang

Về đầu tư cơ sở hạ tầng Khu kinh tế mở Chu Lai, Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính bố trí vốn để thực hiện theo tiến độ Dự án.

Trong đó, cần huy động thêm các nguồn vốn ODA để đầu tư, tỉnh làm việc với Bộ KHĐT và chỉ đạo lập danh mục dự án ưu tiên huy động các nguồn vốn ODA.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ KHĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xem xét, tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ đối với một số đề nghị của tỉnh, như: Nguồn vốn đầu tư từ trái phiếu Chính phủ cho các xã miền núi chưa có đường ô tô đến trung tâm xã;

Cho phép dự án Du lịch cao cấp ven biển, khu Du lịch đặc biệt xã đảo Tân Hiệp, Cù Lao Chàm - thị xã Hội An thực hiện theo cơ chế Khu kinh tế mở Chu Lai; Áp dụng cơ chế, chính sách ưu đãi phát triển kinh tế xã hội như các tỉnh Tây Nguyên; Vốn đầu tư xây dựng cầu A Vương và các tuyến đường nhánh nội thị khu Trung tâm hành chính huyện Tây Giang.

Về đề nghị nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT 603 và ĐT 607, Phó Thủ tướng giao Bộ KHĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xem xét bố trí vốn hỗ trợ có mục tiêu hàng năm của ngân sách trung ương cho tỉnh thực hiện.

Đối với các Dự án sắp xếp dân cư phòng, tránh thiên tai vùng ven biển của tỉnh; Đầu tư xây dựng tuyến đường ven biển Bắc-Nam; Vốn đầu tư xây dựng sân bay Chu Lai, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh và các Bộ liên quan thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 229/TB-VPCP ngày 10/11/2007; Công văn số 6181/VPCP-KTTH ngày 29/10/2007 và Công văn số 5234/VPCP-ĐP ngày 19/9/2006 của Văn phòng Chính phủ.

Về chủ trương thành lập thành phố Hội An và chia tách huyện Quế Sơn thành hai đơn vị hành chính, Phó Thủ tướng giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ liên quan xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Riêng việc đầu tư loại hình casino tại khu Du lịch đặc biệt Tam Hải (Khu kinh tế mở Chu Lai), hiện nay Chính phủ chưa có chủ trương cấp phép đầu tư cho các dự án casino.

Cũng theo công văn này, Phó Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc đưa công trình Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Quảng Nam vào danh mục “Công trình văn hóa cấp quốc gia”; đồng thời, giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn tỉnh hoàn chỉnh Dự án, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá