DMCA.com Protection Status

Lập quỹ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

TP - Ba năm đầu, Quỹ được ngân sách cấp 2.000 tỷ đồng, nhằm hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển các dự án sản xuất, kinh doanh.

Bộ KH&ĐT vừa lấy ý kiến Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ba năm đầu, Quỹ được ngân sách cấp 2.000 tỷ đồng, nhằm hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển các dự án sản xuất, kinh doanh. 

Dự kiến, vốn cho vay với mỗi dự án, phương án sản xuất - kinh doanh tối đa 70% tổng mức đầu tư của dự án, nhưng không quá 30 tỷ đồng.

Thời hạn cho vay tối đa không quá 7 năm. Lãi suất cho vay được xác định theo từng thời kỳ, nhưng không quá 90% lãi suất cho vay thương mại.          

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng