Lấy ý kiến dân một cách hình thức là phạm luật

TP - Ông Bùi Sinh Quyền, Trưởng Văn phòng Luật sư Phúc Thọ phân tích, việc thay đổi quy hoạch trước tiên phải được chấp thuận của những người có liên quan, cụ thể là cư dân có ủng hộ hay không.

Đây là điều kiện cơ sở để giải quyết vấn đề. Thứ hai, việc điều chỉnh quy hoạch này có sự phê duyệt của cơ quan chức năng, chủ đầu tư đề xuất chỉ là một phần vấn đề.
Theo Luật sư Quyền, nếu cư dân tại khu đô thị được đề xuất điều chỉnh quy hoạch phản đối việc thay đổi, như vậy thiếu điều kiện sơ sở trong thực hiện, hồ sơ xin điều chỉnh quy hoạch sẽ không đáp ứng được yêu cầu. Khi cơ quan nhà nước xem xét về điều chỉnh quy hoạch sẽ đánh giá toàn diện các yếu tố. Điều kiện cơ sở cũng là một yếu tố để xem xét điều chỉnh quy hoạch, điều kiện cơ sở không đáp ứng được thì cơ quan có thẩm quyền phải rất thận trọng.
“Lấy ý kiến cư dân chịu ảnh hưởng trực tiếp của việc điều chỉnh quy hoạch là điều kiện cơ sở. Nếu việc này chỉ mang tính hình thức, không giải quyết được trúng những vấn đề cần thì không đúng quy định của pháp luật”, Luật sư Quyền nói.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng