Lương chủ tịch tập đoàn không quá 36 triệu đồng/tháng

Lương cơ bản Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty mẹ - Tập đoàn kinh tế cao nhất 36 triệu đồng mỗi tháng, còn lương tổng giám đốc thấp hơn như vậy 2 triệu đồng, theo dự thảo nghị định đang xây dựng.

Lương chủ tịch tập đoàn không quá 36 triệu đồng/tháng

Lương chủ tịch tập đoàn không quá 36 triệu đồng/tháng

Lương cơ bản Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty mẹ - Tập đoàn kinh tế cao nhất 36 triệu đồng mỗi tháng, còn lương tổng giám đốc thấp hơn như vậy 2 triệu đồng, theo dự thảo nghị định đang xây dựng.

Tiền thưởng các lãnh đạo, quản lý được tính vào cuối năm căn cứ vào hiệu quả sản xuất, kinh doanh
Tiền thưởng các lãnh đạo, quản lý được tính vào cuối năm căn cứ vào hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Ảnh: Hoàng Hà
 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa chủ trì xây dựng dự thảo mới, quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với lãnh đạo các tập đoàn kinh tế. Nhóm đối tượng trong diện điều chỉnh bao gồm: thành viên Hội đồng thành viên (chủ tịch công ty), kiểm soát viên, tổng giám đốc (giám đốc), phó tổng giám đốc (phó giám đốc), kế toán trưởng trong công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Trong phương án thứ nhất của dự thảo, tiền lương cơ bản được dùng làm cơ sở tính Quỹ tiền lương kế hoạch và thực hiện hằng năm của công ty. Cụ thể, Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý, điều hành được xây dựng trên cơ sở lương cơ bản, số lượng và tổng tháng làm việc trong năm.

Theo đó, tiền lương cơ bản Chủ tịch Hội đồng thành viên chuyên trách của Công ty mẹ - Tập đoàn kinh tế cao nhất 36 triệu đồng mỗi tháng. Tổng giám đốc, giám đốc là 34 triệu đồng. Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên, phó tổng giám đốc, phó giám đốc là 30 triệu đồng mỗi tháng. Còn kiểm kiểm soát viên, kế toán trưởng có mức lương cơ bản là 28 triệu đồng mỗi tháng.

Chức danh

Mức tiền lương cơ bản

Công ty mẹ - Tập đoàn kinh tế

Tổng công ty đặc biệt và tương đương

Tổng công ty và tương đương

Công ty

I

II

III

Chủ tịch Hội đồng thành viên (chủ tịch công ty) chuyên trách

36

34

32

27

25

23

Tổng giám đốc, giám đốc

34

32

30

25

23

21

Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên, phó tổng giám đốc, phó giám đốc

30

28

26

21

19

17

Kiểm soát viên, kế toán trưởng

28

26

24

19

17

15

(đơn vị triệu đồng/tháng)

Công ty có hệ số bảo toàn và phát triển vốn nhà nước, tỷ suất lợi nhuận trên vốn Nhà nước bằng thực hiện của năm trước thì tiền lương kế hoạch bằng lương cơ bản. Nếu hệ số và tỷ suất lợi nhuận cao hơn năm trước thì tiền lương kế hoạch tăng tối đa 1,2 lần so với mức lương cơ bản. Nếu hệ số và tỷ suất lợi nhuận thấp hơn năm trước thì tiền lương kế hoạch giảm, nhưng thấp nhất bằng mức lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định.

Công ty hoạt động không có lãi, hoặc lỗ thì tiền lương kế hoạch bằng tiền lương chế độ.

Quỹ tiền lương thực hiện được xác định trên cơ sở Quỹ tiền lương kế hoạch do chủ sở hữu quyết định. Công ty có hệ số bảo toàn và phát triển vốn, tỷ suất lợi nhuận trên vốn Nhà nước bằng (hoặc tăng) so với kế hoạch thì tiền lương thực hiện cũng lần lượt bằng (hoặc tăng không quá 1,2 lần) tiền lương kế hoạch. Trường hợp hệ số và tỷ suất lợi nhuận giảm so với kế hoạch thì tiền lương thực hiện giảm nhưng thấp nhất bằng tiền lương chế độ. Công ty hoạt động không có lãi, hoặc lỗ thì tiền lương thực hiện bằng tiền lương chế độ.

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đánh giá, phương án này có ưu điểm từng bước tiếp cận với các chức danh viên chức quản lý, điều hành tương ứng trên thị trường nhưng có khống chế. Đồng thời, điều này khắc phục sự chênh lệch về tiền lương giữa ngành, nghề và tạo điều kiện thí điểm thuê tổng giám đốc (giám đốc). Tuy nhiên, hạn chế của phương án là không được điều chỉnh theo tiền lương tối thiểu và bảo đảm mặt bằng so sánh với tiền lương khu vực hành chính, sự nghiệp.

Ngoài phương án trên, dự thảo cũng đề xuất phương án 2 về Quỹ tiền lương kế hoạch. Quỹ này được tính theo mức lương bằng 3 lần so với tiền lương chế độ người quản lý, điều hành gắn với mức hệ số bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước; tỷ suất lợi nhuận trên vốn Nhà nước. Đồng thời có khống chế mức tăng tiền lương theo hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Theo cơ quan chủ trình, phương án 2 có thuận lợi bảo đảm mặt bằng so sánh với tiền lương với khu vực hành chính, sự nghiệp về tiền lương chế độ nhưng quá thấp so với mặt bằng trên thị trường và không tạo điều kiện thí điểm thuê tổng giám đốc (giám đốc).

Dự thảo này cũng quy định tiền thưởng các lãnh đạo, quản lý được tính vào cuối năm căn cứ vào hiệu quả sản xuất, kinh doanh và khả năng điều hành do chủ tịch Hội đồng thành viên (hoặc chủ tịch công ty) quyết định. Trường hợp quản lý, điều hành công ty không đáp ứng yêu cầu, hoặc công ty làm ăn thua lỗ thì không được thưởng.

Nếu được thông qua, Nghị định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2013.

Trước đó, hồi đầu năm, Bộ Công Thương và Kiểm toán Nhà nước đã công bố mức lương tại một số tập đoàn, tổng công ty nhà nước. Theo đó, thu nhập bình quân theo đầu người hằng tháng tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam) là 16,2 triệu đồng; Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) là 13,7 triệu đồng tại khối công ty mẹ, toàn tập đoàn là 7,3 triệu đồng; Tập đoàn Than - Khoáng sản (TKV) là 7,7 triệu đồng... Riêng tiền lương của lãnh đạo tại các tập đoàn này cũng xấp xỉ 40 triệu đồng mỗi tháng.

Hiện, lương của lãnh đạo các tập đoàn kinh tế được chi trả theo nghị định 141 của Chính phủ ban hành ngày 5/9/2007. Trong đó, tiền lương phải gắn với năng suất lao động, hiệu quả kinh doanh, bảo đảm quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các công ty.

Cụ thể, hệ số mức lương chức vụ của các Chủ tịch hội đồng quản trị, Chủ tịch chuyên trách hội đồng thành viên là 8,8 - 9,1; Tổng giám đốc là 8,5 - 8,8, Phó Tổng giám đốc là 7,90 - 8,20; Kế toán trưởng: 7,60 - 7,90...

Quỹ tiền lương kế hoạch của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc phải báo cáo đại diện chủ sở hữu thẩm định trước khi thực hiện. Đối với công ty mẹ trong Tập đoàn kinh tế do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập thì đăng ký quỹ tiền lương kế hoạch với Bộ Lao động - Thương hình và Xã hội, Bộ Tài chính.

Theo Hoàng Lan - Xuân Ngọc
Vnexpress

Đăng lại

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá