Manulife Việt Nam có tân Tổng Giám Đốc

TP - Được sự chấp thuận của Bộ Tài chính, Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) chính thức bổ nhiệm ông Paul George Nguyễn đảm nhận vị trí Tổng Giám Đốc kể từ ngày 21/05/2014.

Manulife Việt Nam có tân Tổng Giám Đốc
Ông Paul George Nguyễn có hơn 25 kinh nghiệm làm việc trong ngành bảo hiểm tại nhiều quốc gia như Canada, Hoa Kỳ, Hồng Kông, Indonesia và Việt Nam. 

Trước khi đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc tại Manulife Việt Nam, ông là Phó Tổng Giám Đốc và Chuyên Gia Định Phí Chỉ Định của một công ty bảo hiểm nhân thọ nước ngoài tại Việt Nam, lãnh đạo nhiều phòng ban chức năng bao gồm Phòng Định phí Bảo hiểm, Phòng Phát triển Sản phẩm, Phòng Phát triển Chiến lược cho các Kênh phân phối mới, Phòng Công nghệ Thông tin, Phòng Quản lý Hành chính Đại lý, Phòng Thu thập Thông tin Kinh doanh và Phòng Pháp lý. 

Ông hiện là thành viên của Hiệp hội Định Phí Hoa Kỳ.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng