Miễn lệ phí môn bài với hộ sản xuất muối, thủy sản?

TP - Theo Dự thảo Nghị định quy định về lệ phí môn bài, Chính phủ sẽ miễn lệ phí môn bài với: Hộ sản xuất muối; hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân sản xuất kinh doanh nuôi trồng thủy hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá; hộ gia đình, cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm.

Theo dự thảo, mức lệ phí môn bài cao nhất là 10 triệu đồng/năm với doanh nghiệp có vốn điều lệ trên 100 tỷ đồng; 5 triệu đồng/năm với DN vốn điều lệ 10 – 100 tỷ đồng; 3 triệu đồng/năm với doanh nghiệp vốn điều lệ dưới 10 tỷ đồng; mức 2 triệu đồng/năm với chi nhánh, cửa hàng trực thuộc. Với cá nhân và hộ kinh doanh, mức lệ phí từ 300 nghìn đồng tới 1 triệu đồng/năm tùy theo mức doanh thu hằng năm.

Hiện dự thảo đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến. Dự kiến, có hiệu lực từ năm 2017.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng