Miễn thuế cho doanh nghiệp có thu nhập thấp

Tổng cục Thuế vừa có công văn gửi cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW về việc miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân, hộ cá thể kinh doanh có mức thu nhập thấp.

Theo quy định của Chính phủ, các cá nhân và hộ cá thể kinh doanh có thu nhập bình quân tháng trong năm của mỗi người lao động dưới mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp.

Căn cứ để tính mức thu nhập bình quân tháng trong năm của cá nhân, hộ cá thể kinh doanh (có thực hiện đầy đủ chế độ sổ sách kế toán, hoá đơn chứng từ) được xác định bằng doanh thu cả năm trừ chi phí hợp lý tính theo năm, cộng thu nhập chịu thuế khác từ kinh doanh; sau đó chia cho 12 tháng. Tiền lương của số lao động mà cá nhân, hộ cá thể kinh doanh thuê trong trường hợp này được tính vào chi phí hợp lý theo hợp đồng thuê.

Các cá nhân, hộ cá thể chưa thực hiện chế độ kế toán hoá đơn, chứng từ; thực hiện kê khai thuế theo doanh thu do cơ quan thuế ấn định thì thu nhập chịu thuế được xác định bằng doanh thu tháng nhân với tỷ lệ thu nhập chịu thuế do cục thuế xác định phù hợp với từng ngành nghề kinh doanh chia cho số lao động theo hợp đồng thuê (nếu có).

Ngoài ra, một số trường hợp có kinh doanh như bác sỹ (có phòng khám ngoài giờ), cán bộ nghỉ hưu thì không cộng tiền lương của họ đang hưởng (theo chế độ quy định) vào thu nhập từ kinh doanh để xét miễn thuế.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá