Miễn thuế TNCN 6 tháng đầu năm dù chi trả sau 30/6

Tại văn bản đề nghị ngày 20/7/2009 của Bộ Tài chính nêu rõ, thu nhập làm căn cứ tính số thuế được miễn 6 tháng đầu năm 2009 sẽ theo nguồn gốc phát sinh thu nhập thay vì theo thời điểm chi trả.

Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng vừa đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính về việc miễn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) trong 6 tháng đầu năm 2009.

Do vậy, tất cả các khoản thu nhập có nguồn gốc trong 6 tháng đầu năm 2009 đều được miễn thuế TNCN dù được chi trả vào thời điểm sau 30/6. Ngược lại, những khoản được chi trả trước 30/6 nhưng có nguồn gốc thu nhập trong 6 tháng cuối năm sẽ không được miễn thuế.

Bộ Tài chính cho rằng, áp dụng cách tính này sẽ bảo đảm sự công bằng và bình đẳng cho các cá nhân thuộc đối tượng được miễn thuế theo Nghị quyết của Quốc hội khóa 12.

Để đơn giản khi quyết toán thuế TNCN năm 2009, Bộ Tài chính đã đề nghị Chính phủ cho phép áp dụng chỉ quyết toán thuế đối với thu nhập phát sinh từ 1/7/2009 đến 31/12/2009.

Như vậy, từ 1/7/2009, các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công bắt đầu tính thuế TNCN. Riêng các loại thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn, từ bản quyền, nhượng quyền thương mại… tiếp tục được miễn thuế đến 31/12/2009, theo Nghị quyết của Quốc hội.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá