Mở công ty chứng khoán mất phí 200 triệu đồng

TP - Theo thông tư vừa được Bộ Tài chính ban hành, từ ngày 10/7, tổng phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán với 4 hoạt động chính sẽ là 200 triệu đồng.

Trong đó, phí cấp phép môi giới là 20 triệu đồng/giấy phép; tự doanh 60 triệu đồng/giấy phép; bảo lãnh phát hành 100 triệu đồng/giấy phép và tư vấn đầu tư chứng khoán 20 triệu đồng/giấy phép.

Lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán là 30 triệu đồng/giấy phép; lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam 20 triệu đồng/giấy phép.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng