Mỗi năm sẽ xây mới 100 triệu m2 sàn nhà ở

TP - Bộ Xây dựng vừa có tờ trình Chính phủ đề nghị phê duyệt Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Mỗi năm sẽ xây mới 100 triệu m2 sàn nhà ở

Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia:

Mỗi năm sẽ xây mới 100 triệu m2 sàn nhà ở

Trong đó hướng tới mục tiêu mỗi năm đầu tư xây dựng mới khoảng 100 triệu m2 sàn nhà ở, trong đó tối thiểu khoảng 20% diện tích sàn trong các dự án phát triển nhà ở đô thị được dành cho các đối tượng chính sách xã hội, người có thu nhập thấp và người nghèo.

Nội dung “Chiến lược hành động” cũng xác định rõ trách nhiệm của các chủ thể trong quá trình tham gia phát triển nhà ở trong đó Nhà nước có trách nhiệm tập trung nghiên cứu sửa đổi, bổ sung đồng bộ các cơ chế, chính sách về quy hoạch, đất đai, tài chính và khoa học công nghệ, xây dựng kế hoạch 5 năm và hằng năm để huy động nguồn lực của các thành phần kinh tế tham gia phát triển nhà ở theo cơ chế thị trường.

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá