Môi trường Vùng mỏ Quảng Ninh tích cực được cải thiện

Nhận thức được vấn đề phát triển kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường, thời gian qua Quảng Ninh luôn xác định bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Môi trường Vùng mỏ Quảng Ninh tích cực được cải thiện

Môi trường Vùng mỏ Quảng Ninh tích cực được cải thiện

> Năm 2013, Vinacomin phấn đấu lãi hơn 2.500 tỷ đồng
> Vinacomin chính thức công bố lợi, hại dừng cảng Kê Gà

Nhận thức được vấn đề phát triển kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường, thời gian qua Quảng Ninh luôn xác định bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Từ 2003 đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu với UBND tỉnh phê duyệt 482 báo cáo đánh giá tác động môi trường; 111 đề án bảo vệ môi trường (BVMT), xác nhận 365 bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường; cấp 530 sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường 477,402 tỷ đồng (cao nhất cả nước).

Vinacomin xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng - Ảnh minh họa
Vinacomin xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng - Ảnh minh họa.

Đặc biệt, thực hiện Quyết định 64/QĐ-TTg ngày 22/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, đến cuối năm 2011, 7/7 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành việc xử lý ô nhiễm môi trường, hoàn thành sớm so với kế hoạch đề ra.

Từ việc tăng cường quản lý, công tác bảo vệ môi trường đã đạt được nhiều kết quả đáng mừng. Tỉnh đã xây dựng Quy hoạch quản lý chất thải rắn đến năm 2010 và định hướng đến 2020. Công tác thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt ở các khu, cụm dân cư đã được đẩy mạnh.

Ở nhiều xã, phường, thị trấn đã hình thành nhiều tổ tự quản thu gom rác thu hút nhiều đơn vị, cá nhân tham gia như: Hợp tác xã Hải Yến (Đông Triều), HTX Đồng Tâm (Ba Chẽ)... Không chỉ trên đất liền, hiện nay đã triển khai dự án thu gom và xử lý rác thải trên biển: Khu vực Vịnh Hạ Long, ven bờ biển từ Bãi Cháy đến Hòn Gai.

Cùng với đó, Tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam Vinacomin chủ động, tăng cường quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh gắn với BVMT như: Xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, cải tạo cơ sở hạ tầng, xây dựng các tuyến đường chuyên dùng vận chuyển than, tường bao chống ô nhiễm môi trường không khí, trôi lấp đất đá thải, cải tạo phục hồi môi trường sau khai thác mỏ. Trong công tác xử lý nước thải, Vinacomin đã xây dựng và đưa vào vận hành 28 trạm xử lý nước thải mỏ (trong đó có 27 trạm xử lý nước thải hầm lò).

Ngoài ra, Ban Xây dựng nông thôn triển khai Chương trình nông thôn mới đã hỗ trợ 15% kinh phí thực hiện các chỉ tiêu môi trường, thành lập đưa vào hoạt động các tổ thu gom, xử lý rác thải; xây dựng hệ thống thoát nước, xử lý môi trường tại trung tâm các xã và cụm dân cư.

Theo Trang Thu
Chinhphu.vn

Đăng lại

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng