Mua bán vàng miếng bình thường trong sáu tháng

TPO - Ngân hàng Nhà nước vừa chính thức ban hành Thông tư số 16/2012/TT-NHNN hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Mua bán vàng miếng bình thường trong sáu tháng

> Vẫn giao dịch vàng miếng bình thường
> Pháp luật bảo vệ vàng miếng khác SJC hợp pháp
> Vàng 'phi SJC' sẽ ra sao?

Việc mua bán vàng miếng vẫn diễn ra bình thường trong sáu tháng tới
Việc mua bán vàng miếng vẫn diễn ra bình thường trong sáu tháng tới.

Theo đó, thời hạn chuyển tiếp đối với hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng là sáu tháng kể từ ngày thông tư này có hiệu lực (từ 10- 7- 2012). Nhu vậy, tính chung sẽ là thêm 7,5 tháng cho các doanh nghiệp.

Thông tư cũng nhấn mạnh: Trong thời hạn chuyển tiếp này, hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng được tiếp tục thực hiện bình thường; các doanh nghiệp và tổ chức tín dụng hoàn tất thủ tục để đề nghị cấp giấy phép mới.

Sau thời hạn chuyển tiếp, các tổ chức, cá nhân chỉ được phép mua, bán vàng miếng với các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước cấp phép.

Ngân hàng Nhà nước cũng khẳng định: Các loại vàng miếng bao gồm SJC và các nhãn hiệu khác đã được cấp phép sản xuất trước đây, thuộc quyền sở hữu hợp pháp của các tổ chức, cá nhân được pháp luật công nhận và bảo vệ, được mua - bán bình thường trên thị trường.

Tuy nhiên, sau thời hạn chuyển tiếp sẽ chỉ được mua - bán thông qua các đầu mối được cấp phép.

Còn hoạt động sản xuất vàng miếng của các đơn vị đã được Ngân hàng Nhà nước cấp phép thời gian qua bị chấm dứt theo đúng quy định tại Nghị định số 24/2012/NĐ-CP của Chính phủ.

Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, mua - bán vàng trang sức, mỹ nghệ, thời hạn chuyển tiếp là 12 tháng; trong thời hạn này các doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký kinh doanh lại, xin giấy chứng nhận đủ điều kiện tại Ngân hàng Nhà nước.

Viết

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng