Mua mới hơn nghìn xe công trong năm 2016

TP - Chính phủ vừa có báo cáo gửi Quốc hội về tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2016, trong đó tổng giá trị tài sản nhà nước tại cơ sở dữ liệu quốc gia tính đến ngày 31/12/2016 là hơn một triệu tỷ đồng. Đất đai và xe công là hai loại tài sản đáng chú ý nhất trong giá trị tài sản nhà nước.

Mua mới hơn nghìn xe công trong năm 2016

Theo báo cáo của Chính phủ, tài sản thuộc về quyền sử dụng đất là hơn 682 nghìn tỷ đồng, tài sản nhà hơn 265 nghìn tỷ đồng. Năm 2016, diện tích đất tăng do được giao mới, do tiếp nhận, nhận chuyển nhượng là 22,84 triệu m2 với tổng giá trị gần 10 nghìn tỷ đồng. Tổng quỹ đất do các cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng đến hết năm 2016 là 2.585,01 triệu m2.

Cũng trong năm 2016, số xe ô tô công tăng do mua mới, tiếp nhận là 2.166 chiếc với tổng nguyên giá hơn 2 nghìn tỷ đồng. Tổng số xe ô tô công hiện có đến ngày 31/12/2016 là 37.286 chiếc, với tổng nguyên giá gần 24 nghìn tỷ đồng, chiếm 2,3% tổng giá trị tài sản nhà nước. Trong tổng số xe nêu trên, tổng lượng phân bổ cho khối Trung ương là 1.158 chiếc, nguyên giá 1.194 tỷ đồng, khối địa phương là 1.008 xe, tương đương gần 821 tỷ đồng.

Giải thích về lượng xe công mua mới tăng hơn trước, báo cáo của Chính phủ cho biết, trong số này, có hơn 1 nghìn xe là tiếp nhận, điều chuyển giữa các đơn vị, cơ quan, tổ chức với tổng nguyên giá hơn 792 tỷ đồng. Có 1.164 chiếc được sắm mới với tổng nguyên giá gần 1.223 tỷ đồng. Trung bình mỗi ngày có 3 chiếc xe công được mua mới với giá bình quân hơn 1 tỷ đồng.

Chính phủ cho rằng, công tác quản lý, sử dụng tài sản công trong năm 2016 đã cơ bản đi vào nề nếp, tình trạng thất thoát, lãng phí tài sản từng bước được khắc phục. Tuy nhiên cũng còn không ít hạn chế, như chưa có quy định thống nhất về nguyên tắc chung trong quản lý, sử dụng, khai thác tài sản công. Một số loại tài sản công, đặc biệt là tài sản chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ đặc thù của các ngành, lĩnh vực chưa có tiêu chuẩn, định mức, việc chấp hành tiêu chuẩn, định mức trong quản lý, sử dụng tài sản công còn chưa nghiêm. Ngoài ra, việc xử lý tài sản công còn có tính chất nhỏ lẻ, manh mún, vừa giảm tính chuyên nghiệp, vừa tốn kém nhân lực, thời gian, chi phí nhưng hiệu quả đem lại không cao, dễ bị lợi dụng.

Để nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công, một trong những giải pháp được Chính phủ đưa ra trong năm 2017 là “siết” mua sắm xe công, khuyến khích áp dụng cơ chế khoán kinh phí sử dụng xe ô tô hoặc thuê xe ôtô để phục vụ công tác. Việc mua sắm mới xe ôtô và trang thiết bị đắt tiền của các bộ, ngành trung ương và địa phương theo tinh thần triệt để tiết kiệm.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng