Năm 2011, kinh tế tăng trưởng 7 - 7,5%

TP - Hôm qua, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2011 với mục tiêu tăng trưởng 7- 7,5%; lạm phát không quá 7%...

Tàu nhận hàng tại cảng xuất nhập khẩu Dung Quất                                                                    Ảnh: Thành Long
Tàu nhận hàng tại cảng xuất nhập khẩu Dung Quất Ảnh: Thành Long

Tàu nhận hàng tại cảng xuất nhập khẩu Dung Quất                                                                    Ảnh: Thành Long
Tàu nhận hàng tại cảng xuất nhập khẩu Dung Quất. Ảnh: Thành Long.

Nguy cơ lạm phát cao

Nhiều yếu kém, tồn tại trong năm 2010 đã được Quốc hội nêu rõ trong nghị quyết này. Đó là nền kinh tế tăng trưởng thiếu tính bền vững, cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm, hiệu quả đầu tư thấp… Đặc biệt giá cả nhiều mặt hàng tăng nhanh, tiềm ẩn nguy cơ lạm phát cao trở lại. Đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất là những người có thu nhập thấp, ở vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn.

Để khắc phục những tồn tại, yếu kém trên trong năm 2011, Quốc hội yêu cầu áp dụng các biện pháp nhằm tăng mạnh xuất khẩu, kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu các mặt hàng xa xỉ, đẩy mạnh sản xuất trong nước thay thế nhập khẩu để giảm tỷ lệ nhập siêu.

Trước những diễn biến phức tạp trên thị trường hiện nay, Quốc hội yêu cầu quản lý chặt thị trường vàng, việc lưu hành ngoại tệ. Chủ động thực hiện lộ trình điều chỉnh giá cả một số mặt hàng, dịch vụ Nhà nước đang quản lý như điện, than, các dịch cụ công như y tế, giáo dục…theo cơ chế thị trường.

Một số đại biểu lo ngại về nợ công tăng cao, do vậy, Quốc hội yêu cầu có các biện pháp kiểm soát chặt chẽ nợ công, cơ cấu nợ công và ổn định giá trị đồng tiền, đảm bảo an ninh tài chính quốc gia.

Trong năm 2011, hoạt động của các tập đoàn sẽ tiếp tục được giám sát chặt. Ảnh: Phạm Yên

Trong năm 2011, hoạt động của các tập đoàn sẽ tiếp tục
được giám sát chặt. Ảnh: Phạm Yên.

Kiểm toán bắt buộc tập đoàn, tổng công ty

Quốc hội cho rằng, phải tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý phát triển quy hoạch, đảm bảo yêu cầu liên thông giữa các ngành, các vùng. Rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực, trước hết tập trung vào những ngành mất cân đối như năng lượng; lĩnh vực đang có dấu hiệu cung vượt cầu như sắt thép, xi măng…. Bảo đảm cân đối giữa kế hoạch đầu tư và vốn đầu tư, khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, ngoài quy hoạch…

Năm 2011, kinh tế tăng trưởng 7 - 7,5% - ảnh 3

Về hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, Quốc hội yêu cầu cơ cấu lại. Trước hết, tập trung củng cố, tăng cường năng lực và sự phát triển bền vững của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước trên cơ sở rà soát, đánh giá kỹ, chấn chỉnh, sắp xếp lại; nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tập đoàn, tổng công ty, đi đôi với hoàn thiện cơ chế quản lý, tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát của các cơ quan nhà nước.

Tập đoàn, tổng công ty nhà nước phải tập trung vào những lĩnh vực kinh doanh chính, thực hiện công khai minh bạch kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính, thực hiện chế độ kiểm toán bắt buộc. Quốc hội cũng nhấn mạnh yêu cầu tách biệt chức năng quản lý hành chính nhà nước và chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp…

Trong lĩnh vực xã hội, Quốc hội yêu cầu kiên quyết khắc phục tình trạng bạo lực, tệ nạn xã hội đang có xu hướng diễn biến phức tạp.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá