Năm 2011, nhập siêu 9,5 tỷ USD

TP - Bộ Công Thương cho biết, nhập siêu năm 2011 giảm cả về kim ngạch tuyệt đối và tỷ lệ, ước tính là 9,52 tỷ USD, bằng 9,89% kim ngạch xuất khẩu, thấp hơn so với mục tiêu Quốc hội và Chính phủ đề ra.

> 10 sự kiện kinh tế nổi bật năm 2011

Tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa năm 2011 ước đạt 105,77 tỷ USD, tăng 24,7% so với năm 2010, trong đó khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 47,8 tỷ USD.

Nhóm hàng cần kiểm soát nhập khẩu ước đạt 7,82 tỷ USD, tăng 32,8%. Nhóm hàng cần hạn chế nhập khẩu đạt 7,63 tỷ USD, tăng 20% và chiếm 7% kim ngạch nhập khẩu, trong đó tăng chủ yếu là linh kiện điện thoại.

Báo giấy

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá