Năm 2013, bán điện theo giá thị trường

TP - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2011- 2015 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Theo đó, từng bước nâng dần giá bán điện, đến năm 2013 giá bán điện bình quân theo giá thị trường. Giai đoạn 2012 - 2015, EVN đảm bảo kinh doanh có lãi.

> Chỉ cần 4 năm xóa độc quyền ngành điện

EVN có trách nhiệm đáp ứng nhu cầu điện với tốc độ tăng điện thương phẩm bình quân giai đoạn 2011- 2015 là 13% năm.

Về định hướng kế hoạch tài chính, kinh doanh của EVN giai đoạn 2011- 2015, thực hiện phân bổ các khoản lỗ do sản xuất, kinh doanh điện chưa tính hết vào giá điện từ trước năm 2011 cho các năm 2012 và 2013; phân bổ các khoản chênh lệch tỷ giá trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2015 theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá