Năm 2016 PVN tiết giảm 9.052 tỷ đồng chi phí

Để ứng phó với những khó khăn trong năm 2016, đặc biệt là tác động bất lợi từ việc giá dầu giảm sâu và kéo dài, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) rà soát, tiết giảm hợp lý tối đa các chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư. Năm 2016, PVN đặt mục tiêu tiết giảm 9.052 tỷ đồng.

Tiết giảm tối thiểu 20-30%

Ngay từ cuối năm 2015 và những ngày đầu năm 2016, PVN ban hành nghị quyết chỉ đạo tất cả các đơn vị thành viên Tập đoàn rà soát, tiết giảm tối thiểu 20-30% chi phí. Các đơn vị cung cấp dịch vụ thực hiện các giải pháp giữ vững thị trường và việc làm cho người lao động; đồng thời tích cực tìm kiếm cơ hội thực hiện dịch vụ ra ngoài ngành để bù đắp phần dịch vụ trong ngành bị suy giảm.

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn, tất cả các đơn vị thành viên trong Tập đoàn đã nghiêm túc triển khai thực hiện rà soát, tiết giảm hợp lý tối đa các chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016 phù hợp với bối cảnh giá dầu và khí giảm. Tổng giám đốc Tập đoàn đã thông qua kế hoạch tiết giảm chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của các đơn vị thành viên. Theo đó tổng số tiết giảm theo kế hoạch của toàn Tập đoàn năm 2016 là 9.052 tỷ đồng.

Các chỉ tiêu tiết giảm tập trung vào những nội dung sau: Tiết giảm chi phí nhiên liệu, nguyên liệu, vật tư thiết bị, năng lượng; sử dụng vật tư thiết bị trong kho, tiết giảm mua mới vật tư thiết bị; đàm phán tiết giảm giá vật tư, thiết bị đã ký hợp đồng; tự thực hiện công tác sửa chữa bảo dưỡng…Kết quả 6 tháng đầu năm toàn Tập đoàn đã thực hiện tiết giảm 4.741 tỉ đồng, bằng 52,4% so với kế hoạch năm.

PVN đang tiếp tục rà soát, tối ưu chương trình công tác và chi phí các dự án đang khai thác; rà soát tất cả các yếu tố có ảnh hưởng đến sản lượng khai thác dầu khí năm 2016, phấn đấu thực hiện khai thác dầu là 17 triệu tấn, vượt 1 triệu tấn so với kế hoạch Chính phủ giao cả năm 2016 (16,03 triệu tấn). Cân đối sản lượng khai thác ở những lô, mỏ có giá thành tốt (Cửu Long JOC, Vietsovpetro…) để bù đắp sản lượng cho các mỏ, lô có giá thành cao (Sông Đốc - Lô 46/13, Lam Sơn JOC - Lô 01/97& 02/97…).

Sáng tạo để giảm chi phí

Tất cả đơn vị của PVN đã tiết giảm chi phi bằng cách khuyến khích sáng tạo để tiết giảm chi phí. PVEP đã xây dựng nhiều phương án sản xuất kinh doanh theo các mức giá dầu khác nhau để kịp thời ứng phó với biến động của giá dầu kèm theo một loạt các giải pháp, hành động quyết liệt như: xem xét lại giá thành khai thác và hiệu quả vận hành của từng mỏ, cắt giảm tối đa chi phí vận hành của từng mỏ, rà soát và giảm chi phí quản lý tại tổng công ty và tất cả các đơn vị thành viên của PVEP... Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và áp dụng các giải pháp công nghệ hiện đại, trong 6 tháng đầu năm 2016 PVEP đã tiếp nhận 15 bộ hồ sơ đăng ký sáng kiến cải tiến kỹ thuật với số tiền làm lợi ước tính gần 47,7 triệu USD.

Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling) đã nỗ lực tối ưu hóa quy trình sản xuất, nâng cao hiệu suất vận hành giàn khoan, máy móc thiết bị, sắp xếp tổ chức sản xuất nhằm khai thác triệt để công suất máy móc thiết bị, tối ưu hóa các thiết bị sở hữu, giảm thiểu tiêu hao năng lượng, quản lý và sử dụng vốn hiệu quả; tối ưu hóa nguồn nhân lực, ưu tiên đào tạo và sử dụng nguồn lao động người Việt Nam, tiết kiệm trong các chi phí quản lý hành chính; kiểm soát chặt chẽ công tác bảo trì giàn khoan nhằm giảm chi phí bảo trì, cũng như thương thảo để giảm giá đầu vào.

Với Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí (PV Trans), tổng công ty luôn chủ động và quyết liệt trong việc rà soát tiết giảm các chi phí, ban hành lại định mức tiêu hao nhiên liệu, tối ưu hóa quá trình vận hành đội tàu, tiết giảm 5-10% chi phí nhiên liệu; cắt giảm các chỉ tiêu ngân sách trong chi phí quản lý, mua sắm vật tư thiết bị; giảm bớt hạng mục nâng cấp sửa chữa chưa cần thiết, rút ngắn thời gian tiến độ sửa chữa tàu…

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá