Năm nay sẽ kiểm toán 42 doanh nghiệp, ngân hàng

TPO - Năm 2014, Kiểm toán Nhà nước sẽ tập trung kiểm toán 42 tập đoàn, tổng công ty (năm 2013 là 32), đi sâu vào nhóm tập đoàn tài chính, tiền tệ để đánh giá ảnh hưởng, hiệu quả tới nền kinh tế.

Năm 2014, Kiểm toán Nhà nước sẽ tập trung kiểm toán giá xăng dầu
Năm 2014, Kiểm toán Nhà nước sẽ tập trung kiểm toán giá xăng dầu

Thông tin trên được ông Lê Minh Khái – Phó tổng Kiểm toán Nhà nước (KTNN) cho biết sáng 18/2 tại cuộc họp Công bố kế hoạch Kiểm toán năm 2014.

Ngoài ngân hàng Phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long (MHB) sẽ được kiểm toán trong năm 2014 thì các tổng công ty bảo hiểm, tài chính lớn như Tổng công ty CP Bảo hiểm Petrolimex (PJICO), Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam (DATC), Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)… cũng sẽ vào “tầm ngắm” kiểm toán của KTNN.

Năm 2014 cơ quan này tiếp tục kiểm toán tại các tổng công ty bảo hiểm, tài chính và một số tập đoàn lớn, kiểm toán thu, đặc biệt là kế hoạch thu ngoài quốc doanh, để phục vụ tái cơ cấu nền kinh tế (tái cơ cấu đầu tư công, DNNN, các tổ chức tín dụng); các khoản thuế lệ phí ngành giáo dục, y tế, giao thông… gắn với các chuyên đề giáo dục đào tạo, xây dựng nông thôn mới.

Trọng tâm thứ 2, KTNN cũng tập trung vào kiểm toán một số vấn đề xã hội quan tâm, như: giá xăng dầu, thu mua lúa gạo, sử dụng vốn cho vay – đầu tư tại một số ngân hàng…. 

Trọng tâm thứ 3 của KTNN năm 2014, chỉ có 7 cuộc kiểm toán có nội dung lồng ghép (năm 2013 là 12 cuộc) để tập trung kiểm toán sâu, chặt chẽ hơn.

Tổng số cuộc kiểm toán sẽ được KTNN tiến hành trong năm 2014 là 185 cuộc, trong đó 14 bộ ngành và 35 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Trong đó đã lồng ghép kiểm toán 5 chuyên đề trong 7 cuộc kiểm toán tại 7 địa phương, 17 chuyên đề độc lập, 35 dự án đầu tư, 42 doanh nghiệp và ngân hàng thương mại Nhà nước, 30 đầu mối thuộc lĩnh vực an ninh, khối cơ quan Đảng và cuộc kiểm toán Báo cáo quyết toán NSNN năm 2013.

Như vậy so với năm 2013 tổng số cuộc kiểm toán của KTNN năm 2014 sẽ tăng 11 cuộc, đồng thời KTNN cũng đổi mới trong xây dựng kế hoạch, mở rộng để kiểm toán chặt chẽ hơn.

Kiến nghị xử lý tài chính gần 23 nghìn tỷ đồng

Kết quả kiểm toán năm 2013, KTNN đã thực hiện 151 cuộc kiểm toán, trừ 1 cuộc kiểm toán Báo cáo quyết toán NSNN năm 2012 đang được thực hiện và kết thúc vào tháng 3/2014 thì tổng hợp kiểm toán từ 150 báo cáo kiểm toán đã phát hành, KTNN đã kiến nghị xử lý tài chính 22.778,1 tỷ đồng. 

Trong đó các khoản tăng thu 4.014,4 tỷ đồng, các khoản giảm chi 5.290,8 tỷ đồng, các khoản nợ đọng phát hiện tăng thêm so với báo cáo của cơ quan quản lý thu ngân sách Nhà nước 2.587,5 tỷ dồng, các khoản phải nộp, hoàn trả và quản lý qua NSNN 9.817,5 tỷ đồng và kiến nghị xử lý khác 1.067,9 tỷ đồng.

Qua kiểm toán, KTNN đã kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương rà soát để hủy bỏ hoặc thay thế, sử đổi, bổ sung và đề xuất bổ sung 71 văn bản (sửa đổi, bổ sung 49 văn bản, hủy bỏ 22 văn bản) không phù hợp với quy định chung của Nhà nước hoặc chưa phù hợp với thực tiễn.

KTNN cũng làm thủ tục chuyển 5 vụ việc cho các cơ quan chức năng, trong đó 4 vụ việc được chuyển cho cơ quan điều tra và 1 hồ sơ cho cơ quan thanh tra Ngân hàng Nhà nước để điều tra, thanh tra, xử lý những vụ việc, hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật được phát hiện thông qua kết quả kiểm toán.

Cụ thể, 1 hồ sơ liên quan tới lĩnh vực ngân hàng là vụ việc bán ngoại tệ cho Tập đoàn Hóa chất Việt Nam của 3 ngân hàng: HSBC, BIDV chi nhánh Cần Thơ, Agribank.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá