Nâng cao hiệu quả hợp tác BHXH và Jica

TP - Mới đây, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn đã chủ trì buổi làm việc với đoàn chuyên gia của Cơ quan Phát triển Nhật Bản (Jica) về tiến độ cũng như hiệu quả Dự án xây dựng và tăng cường quản lý phương thức chi trả và gói dịch vụ y tế cơ bản do Quỹ BHYT chi trả tại Việt Nam (SHIP).

Đây là Dự án được tiến hành từ tháng 10/2017 với sự phối hợp của Bộ Y tế, BHXH Việt Nam và Jica, với mục tiêu xây dựng các chính sách mang tính chiến lược và tăng cường hệ thống quản lý hệ thống phương thức chi trả và gói dịch vụ y tế cơ bản do Quỹ BHYT chi trả, Dự án hướng tới các hoạt động và 7 sản phẩm đầu ra, trong đó có 2 sản phẩm đầu ra liên quan trực tiếp đến hoạt động của BHXH Việt Nam, gồm: Cải thiện hệ thống thông tin giám định yêu cầu thanh toán BHYT và hỗ trợ mở rộng bao phủ BHYT thông qua hoạt động truyền thông chính sách.
Sau khi nghe báo cáo kết quả dự án, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn yêu cầu: Để phát huy tốt hiệu quả của Dự án, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam chủ động hơn nữa trong việc bám sát tiến độ dự án cũng như kế hoạch sản phẩm đầu ra của Dự án; phối hợp với các chuyên gia xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện, phân định rõ trách nhiệm của từng bên tham gia; Vụ Hợp tác Quốc tế với vai trò là đơn vị đầu mối cần sát sao hơn nữa trong việc gắn kết hoạt động của các đơn vị chuyên môn với các chuyên gia của Dự án…

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá