Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh lãi suất cho vay qua đêm

Ngày 19/8, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định số 1849/QĐ-NHNN về lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng.

Theo đó, kể từ ngày 19/8, mức lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ được điều chỉnh từ mức 0,03%/ngày (10,8%/năm) lên trên 0,04%/ngày (15%/năm); các mức lãi suất này quy định tại Quyết định số 1429/2002/QĐ-NHNN ngày 26/12/2002 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về công bố lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và thanh toán bù trừ hết hiệu lực thi hành.

Cũng trong ngày 19/8, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành công văn số 7585/NHNN-CSTT hướng dẫn việc áp dụng lãi suất vay vốn bằng đồng Việt Nam giữa các tổ chức tín dụng trên thị trường liên ngân hàng.

Theo đó, từ ngày 19/8, các tổ chức tín dụng ấn định lãi suất huy động và lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam giữa các tổ chức tín dụng trên thị trường liên ngân hàng không vượt quá 150% của lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố để áp dụng trong từng thời kỳ.

Theo Minh Thúy
TTXVN

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá