Ngân hàng Nhà nước đứng đầu bộ, ngành về cải cách hành chính

TPO - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đạt chỉ số cải cách hành chính năm 2015 cao nhất với giá trị 89,42 điểm xếp vị trí thứ nhất trong số 19 bộ, cơ quan ngang bộ.

Tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011-2015 và triển khai kế hoạch CCHC 2016-2020 sáng 17/8, Bộ Nội vụ đã công bố chỉ số CCHC 2015 (PAR INDEX 2015) của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) xếp thứ nhất trong số các Bộ, ngành đạt chỉ số cao nhất 89,42 điểm.

Giá trị trung bình chỉ số CCHC của 19 bộ, cơ quan ngang bộ đạt được là 85,3%, đạt giá trị cao nhất trong 4 năm triển khai thực hiện xác định chỉ số CCHC, cao hơn so với năm 2014 là 8,31% (năm 2014 đạt giá trị trung bình 76,99%).

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đạt chỉ số CCHC năm 2015 cao nhất với giá trị 89,42 điểm xếp vị trí thứ nhất trong số 19 bộ, cơ quan ngang bộ. Trong các tiêu chí xếp hạng chỉ số CCHC của NHNN, các chỉ số thành phần tiếp tục duy trì thứ hạng cao bao gồm: Chỉ số thành phần công tác chỉ đạo điều hành xếp vị trí thứ nhất, đạt 15.96/16 điểm; Chỉ số xây dựng và thực hiện thể chế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ đạt 15.14/16.5 điểm xếp thứ nhất (tăng 10 hạng so với năm 2014); Chỉ số thành phần cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước xếp thứ nhất, đạt 12.33/12.5 điểm; Chỉ số thành phần đổi mới cơ chế tài chính: xếp thứ 2, đạt 10.48/10.5 điểm; Chỉ số thành phần hiện đại hóa hành chính: xếp thứ 2, đạt 12.82/14 điểm (tăng 2 hạng so với năm 2014).

Kết quả điều tra xã hội học: NHNN xếp vị trí thứ nhất, đạt 36.47/40 điểm. Đây là năm thứ ba liên tiếp NHNN đều dẫn đầu chỉ số này.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá