Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thêm về hỗ trợ lãi suất

TP - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có công văn hướng dẫn một số điểm cụ thể về tổ chức thực hiện cơ chế hỗ trợ lãi suất (HTLS).

Theo công văn này, NHNN đã thông báo rõ nhiều khoản cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam thuộc đối tượng được HTLS.

Đó là các khoản cho vay theo phương thức cho vay lưu vụ của NHTM đối với gia đình, cá nhân ở vùng chuyên canh trồng lúa và các vùng xen canh trồng lúa với cây trồng ngắn hạn khác mà khoản vay đó sử dụng để chi phí sản xuất cho các mùa vụ trong năm 2009.

Các khoản cho vay theo cơ chế cho vay thông thường bằng nguồn vốn được tài trợ, ủy thác. Các khoản cho vay được điều chỉnh kỳ hạn trả nợ. Các khoản cho vay để mua hàng hóa, chi phí sản xuất – kinh doanh được thanh toán theo phương thức chậm trả, nếu hàng hóa hoặc sản phẩm đó chưa được tiêu thụ.

Các khoản cho vay mà khách hàng vay chậm trả lãi tiền vay nhưng nợ vay gốc chưa chuyển sang nợ quá hạn. Các khoản cho vay để thực hiện phương án sản xuất – kinh doanh ở trong nước, kể cả thực hiện ở khu chế xuất và khu phi thuế quan là khu vực kinh tế nằm trong lãnh thổ Việt Nam (trừ các khoản cho vay để kinh doanh các mặt hàng tiêu dùng theo quy định tại).

Ngoài ra, nhiều khoản cho vay khác cũng được HTLS như khoản cho vay theo cơ chế thông thường được bảo lãnh theo quy chế bảo lãnh doanh nghiệp vay vốn của NHTM; Các khoản cho vay theo cơ chế cho vay thông thường thuộc chương trình HTLS bằng ngân sách nhà nước cấp tỉnh theo quy định của UBND tỉnh, thành phố; Các khoản cho vay phát sinh trong ngày 1 và ngày 2/2/2009.

Các khoản cho vay thuộc lĩnh vực xã hội hóa cũng được HTLS đối với các khoản vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam để làm vốn lưu động cho các cơ sở thực hiện xã hội hóa theo danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hoá trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá